Curaçao

Early recovery programma St Maarten komt op stoom

Early recovery programma  St Maarten komt op stoom

Minister Kajsa Ollongren heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over het early recovery programma op Sint Maarten | Foto René Zwart

Door René Zwart©

Den Haag – In het kader van het door Nederland gefinancierde ‘early recovery-programma’ op Sint Maarten zijn inmiddels 18 huizen volledig hersteld en vindt op korte termijn de oplevering van nog eens 19 huizen plaats.

Dat schrijft minister Kajsa Ollongren (D66) van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in antwoord op vragen van de Tweede Kamercommissie voor Koninkrijksrelaties. De desbetreffende huizen zijn orkaanbestendig hersteld door het Wit Gele Kruis en de Sint Maarten Development Foundation. In totaal zullen er naar verwachting rond de 300 huizen worden hersteld door deze organisaties en de UNDP.

Nederland heeft vooruitlopend op de start van het eigenlijke wederopbouwfonds 7 miljoen euro beschikbaar gesteld aan non-gouvernementele organisaties om na het beëindigen van de noodhulpfase alvast een begin te maken met herstelwerk. Het early recovery programma is in januari begonnen en loopt tot 1 juli. In haar brief aan de Kamer geeft Ollongren een overzicht van de projecten. Een kleine greep daaruit:

– 47 Sint Maartenaren worden omgeschoold voor de bouw- en zorgsector.

– 120 mensen worden getraind voor het return to hapiness programma dat er op gericht is kinderen te begeleiden bij het verwerken van de impact van orkaan Irma en voor te bereiden op het nieuwe orkaanseizoen.

– 200 kinderen hebben in het kader van een Kinderrechtenfilmfestival scripts geschreven en films gemaakt. Vandaag gaan de films in première.

– In samenwerking met de KNVB zijn 18 world coaches opgeleid. Zij geven drie keer per week training aan kinderen van de opgezette schoolvoetbalcompetitie waaraan 415 kinderen meedoen.

– Onder het motto ‘Meal voor schools’ zijn inmiddels meer dan 500.000 maaltijden aan basisschoolleerlingen verstrekt.

– Het Rode Kruis is in samenwerking met het consortium van Startup Solutions, gestart met het project Van waste naar work. Hierbij ondersteunen Nederlandse startups lokale ondernemers bij het opzetten van een bedrijf op het terrein van hergebruik van afval.

De UNDP is gestart met de voorbereidingen voor het huizenherstelprogramma en het herstel van wijkinfrastructuur, zoals speeltuinen en wijkgebouwen. De uitvoering van beide projecten start deze maand.

– Inmiddels hebben 22 opruimacties plaatsgevonden waarbij werklozen een dagvergoeding krijgen voor hun inzet.

– Qredits heeft tot nu toe 42 leningen verstrekt aan ondernemers in uiteenlopende branches waaronder horeca, zakelijke dienstverlening, industrie en communicatie.

In juni brengt de Tweede Kamercommissie voor Koninkrijksrelaties een bezoek aan de Bovenwindse eilanden om zich op de hoogte te stellen van de voortgang van de wederopbouw.

Deel dit artikel