Nieuws Curaçao

Economische Zaken start onderzoek naar verkoop en prijzen van vis 

WILLEMSTAD – Het ministerie van Economische Ontwikkeling gaat een nulmeting uitvoeren om de vismarkt op Curaçao in kaart te brengen. Het belangrijkste doel is om te bepalen of visprijzen gereguleerd moeten worden en, zo ja, welke soorten vis en onder welke voorwaarden. 

Deze week beginnen inspecteurs van MEO met bezoeken aan de verschillende visverkopers in de visleveringsketen om belangrijke gegevens te inventariseren. 

Sale juli 2024Sale juli 2024

Onder andere zullen zij de frequentie van de verkoop van verschillende soorten vis, of deze aan specifieke eisen voldoet of bevroren is, en de prijzen waartegen de vis aan verschillende kopers wordt aangeboden, registreren.

De laatste keer dat visprijzen werden gereguleerd was in de jaren ’80, en sindsdien is dit niet meer gebeurd. In het geval van prijsregulering voor vis zal rekening worden gehouden met de belangen van alle betrokkenen in de visverkoopketen.

Maar, zo benadrukt het ministerie, er wordt vooral gekeken naar het belang van de consument om de toegang tot visconsumptie te vergemakkelijken.

Sale juli 2024Sale juli 2024

Deel dit artikel