Nieuws Curaçao

Ed Nijpels aangesteld als kwartiermaker klimaattafel Bonaire

KRALENDIJK – Ed Nijpels is aangesteld als kwartiermaker van de klimaattafel op Bonaire. De voormalig voorzitter van het Energieakkoord en Voortgangsoverleg Klimaatakkoord gaat helpen bij de opzet daarvan.

De klimaattafel is ingesteld door het bestuurscollege van Bonaire, die behoefte voelde aan een centraal klimaatplatform waar alle relevante kennis en beleid gericht op de aanpak van klimaatproblemen bijeen wordt gebracht en van waaruit beleidskeuzes worden voorbereid. 

Bol AlgemeenBol Algemeen

Klimaatverandering heeft wereldwijd effect, maar zeker in Caribisch Nederland is de impact van klimaatverandering groot en direct voelbaar.

Kwartiermaker

Nijpels gaat als kwartiermaker de opzet van de klimaattafel faciliteren. Hij zal bekijken hoe en in welke vorm de klimaattafel Bonaire kan worden opgezet. Deze werkzaamheden worden samen met een lokale projectleider in gang gezet, met ondersteuning vanuit onder andere het openbaar lichaam en de Rijksoverheid. 

Het is de bedoeling dat er na zes maanden een voorstel ligt voor een organisatieplan en strategische agenda. De kwartiermaker zal ook de mogelijkheden onderzoeken voor een klimaattafel op Saba en Sint Eustatius.

Deel dit artikel