Nieuws Curaçao

Eduard Braam kan weer minister worden na vonnis in hoger beroep

Eduard Braam

WIILLEMSTAD – Eduard Braam kan toch minister worden. Het parlementslid voor de MFK trok zich eerder terug als kandidaat-minister van Justitie in het kabinet Pisas, nadat een vonnis uit 2000 duidelijk maakte dat hij veroordeeld was voor ontucht met een 16-jarige ex-patiente. Braam is arts.

Maar voor die veroordeling kreeg Braam geen straf. De rechters vonden daar geen reden voor, omdat hij geen strafblad had en omdat hij genoeg maatschappelijke schade door de strafzaak had geleden zodat een straf of maatregel niet nodig was.

Screeningswet

Om toch te weten of Braam ministeriabel is, spande de MFK-politicus een rechtzaak aan, die hij gisteren in hoger beroep grootendeels won.

Kernvraag in deze zaak was of zijn veroordeling zonder straf, zich verhoudt met de screeningswet, waarin na – onder andere – een jusitieel onderzoek wordt bepaalt of iemand minister mag worden.

De rechters zeggen nu dat in de terminologie van het Wetboek van Strafvordering en de strafkamer van de Hoge Raad een verdachte pas veroordeeld is als de strafrechter in een uitspraak een straf aan de verdachte oplegt.

Wel strafbaar

Vanaf het moment dat de strafrechter de veroordeling tot straf uitspreekt, geldt de verdachte dus als veroordeelde. In dit geval is aan Braam geen straf opgelegd en is hij dus ook geen veroordeelde. Ook al is er een bewezenverklaring uitgesproken, is het bewezenverklaarde strafbaar verklaard en is Braam – aangeduid als verdachte – daarvoor strafbaar verklaard.

De rechters zeggen ook dat als de wetgever kandidaat-minister die schuld hebben aan een misdrijf, maar geen straf kregen opgelegd wilde uitsluiten van een ministerspost dat voldoende duidelijk tot uitdrukking hadden moeten brengen in de wettekst of in de toelichting daarbij.

Eduard Braam zegt in een reactie blij te zijn met het vonnis en hij zich nu op de toekomst kan richten. Hij heeft altijd volgehouden dat hij niet veroordeeld is geweest. De nuance ligt hem in het feit dat het woord ‘straf’ bepalend is of iemand het label opgespeld krijgt en niet de bewezen strafbaarstelling.

Ministerspost

Vanwege de vacante ministerspost op het ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur, dat nu interim wordt opgevuld door de minister van Financiën, zou Braam direct voorgedragen kunnen worden.

“Ik ben niet benaderd door de MFK om deze post op mij te nemen, maar ambitie heb ik zeker”, zegt Braam.

Deel dit artikel