Economie

Eerbetoon aan innovatieve woonprojecten

WILLEMSTAD – Leden van het Curaçaose Parlement hebben in Colombia een nieuw perspectief gekregen op het Mi Casa Ya-programma. Dat programma wordt uitgevoerd door Camacol, een organisatie die de coördinatie van privébouwprojecten via aannemers faciliteert en bijdraagt aan overheidsbeleid.

De presentatie daarvan, afgelopen vrijdag door president Guillermo Herrera en zijn team van experts, bood een diepgaande kijk op de technische en operationele aspecten van het Mi Casa Ya-project. Herrera, die als vice-minister van huisvesting destijds de technische spil was in de herstructurering van de huisvesting, heeft het systeem vanaf de grond opgebouwd.

Mi Casa Ya ontstond als een nieuw beleid na verschillende woonprojecten en leerervaringen uit het verleden. Het project werd ontwikkeld als reactie op onder andere de hypotheekcrisis, de internationale financiële crisis, stijgende olieprijzen, en de COVID-19 pandemie. 

Met de introductie van overheidssubsidies in 2008 om huiseigenaren te helpen met hun maandelijkse betalingen, heeft het project zich ontwikkeld tot een model waarbij aannemers worden aangemoedigd om efficiënter te bouwen door hen pas na voltooiing te betalen.

Een belangrijk inzicht uit Herrera’s presentatie was de noodzaak om het papierwerk en het digitale registratieproces te stroomlijnen om de efficiëntie te verhogen en vertragingen te minimaliseren. Het project heeft een paradigmaverschuiving teweeggebracht in hoe Colombianen toegang krijgen tot huisvesting, door aan te moedigen dat alle inkomens, formeel en informeel, meetellen voor het verkrijgen van een hypotheek.

Deel dit artikel