Onderwijs

EFO-toets en onderwijskundig rapport opnieuw bekeken

WILLEMSTAD – Het ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport heeft aangekondigd een evaluatietraject te starten voor zowel de Eindtoets Funderend Onderwijs (EFO) als het onderwijskundig rapport. Al geruime tijd bestaat er discussie over de effectiviteit van de EFO als aanvulling op het onderwijskundig rapport. Het ministerie wil, indien nodig, deze instrumenten aanpassen of vervangen.

Dit besluit volgt op de recent bekendgemaakte resultaten van de EFO voor het schooljaar 2023-2024. In totaal hebben 1663 leerlingen uit groep acht een advies ontvangen voor het voortgezet onderwijs. Van deze leerlingen stromen 446 door naar de havo, 1134 naar de vsbo en 54 naar de AGO.

De coördinatie van het EFO-traject werd uitgevoerd door de Uitvoeringsorganisatie Onderwijs en Wetenschap in samenwerking met de schoolbesturen en het Expertisecentrum voor Examens en Toetsen. De minister had eerder dit jaar al aangegeven dat het doorstroomtraject van funderend onderwijs naar voortgezet onderwijs geëvalueerd en geoptimaliseerd zou worden, met inachtneming van de bestaande onderwijswetgeving.

Volgens de wet is toelating tot het eerste leerjaar van de havo of het VWO gebaseerd op het onderwijskundig rapport. Schoolbesturen kunnen daarnaast aanvullende onderzoeken naar geschiktheid voor havo of vwo uitvoeren op basis van het onderwijskundig rapport en het ontwikkelingsperspectief van de leerling.

Deel dit artikel