Curaçao

Europees Nederland erkent het Papiaments als beschermde taal

DEN HAAG – Europees Nederland heeft vandaag officieel het Papiaments erkend als beschermde taal onder deel twee van het Europees Handvest voor regionale talen of talen van minderheden. Dit besluit volgt op de erkenning van het Papiaments op Bonaire in januari van dit jaar onder deel drie van hetzelfde Handvest.

De erkenning in Europees Nederland betekent een algemene erkenning en bescherming van het Papiaments. Dit houdt in dat de taal officieel wordt erkend en beschermd, maar het gaat niet zo ver als de verplichtingen van deel drie van het Handvest, die onder andere op Bonaire gelden. Deel drie van het Handvest omvat uitgebreidere maatregelen voor het stimuleren en beschermen van de taal, zoals het waarborgen van het gebruik in onderwijs, cultuur, media, bestuurlijk verkeer, rechtspraak, sociaal-economisch leven en internationale samenwerking. Die zijn van toepassing op Bonaire alleen.

Het doel van het Europees Handvest is enerzijds de bescherming en bevordering van regionale talen en talen van minderheden als een bedreigd onderdeel van het Europees cultureel erfgoed. Anderzijds biedt het sprekers van deze talen de mogelijkheid om deze zowel in het openbare als persoonlijke leven te gebruiken.

In de ‘Bestuursafspraak Papiaments op Bonaire’ met het openbaar lichaam Bonaire werd eerder vastgesteld dat het Papiaments op Bonaire onder toenemende druk staat van andere talen, wat op den duur tot een ongewenste verzwakking van de taal kan leiden. De erkenning van het Papiaments onder deel twee van het Handvest in Nederland verstevigt daarom de positie en status van de taal structureel, aldus de minister.

Met de goedkeuring en uitbreiding van het Handvest voor het Caribische deel van Nederland en de erkenning van het Papiaments op Bonaire, heeft het Handvest ook gevolgen voor Aruba, Curaçao en Sint Maarten, omdat het Papiaments een regionale taal is binnen het Caribische deel van het Koninkrijk.

Deel dit artikel