Curaçao

Exclusief interview Blok: ‘Bereiken van akkoord met Venezuela was niet makkelijk’

Minister Blok bij aankomst op Rotterdam Airport na zijn geslaagde missie naar Venezuela | Foto René Zwart

Door René Zwart©

Pre-zomer 2024Pre-zomer 2024

Den Haag – In gezamenlijke ‘technische commissies’ gaan het Koninkrijk en Venezuela het zaterdag gesloten akkoord op ambtelijk niveau uitwerken.

Curaçao en Aruba zullen nauw betrokken worden bij de komende overleggen, zo verklaarde minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken vanochtend bij terugkeer in Nederland van zijn succesvol verlopen ‘geheime missie’ naar Caracas. Zoals gisteren bericht is een uitvloeisel van het akkoord dat de regering Maduro de grensblokkade heeft beëindigd en dat er met onmiddellijke ingang weer lucht- en scheepvaartverkeer mogelijk is tussen Venezuela en de ABC-eilanden.

Een week geleden waarschuwde de bewindsman de eilanden er nog voor dat de door Venezuela eenzijdig afgekondigde grensblokkade wel eens heel lang kon gaan duren. ,,De premiers hadden mij al eerder laten weten hoe belangrijk het voor hen is dat er weer vrij verkeer van goederen en mensen mogelijk zou zijn. Voor mijn reis heb ik daarom gebeld met mijn collega Arreaza om te benadrukken dat ik het heel belangrijk vindt dat de blokkade zou worden opgeheven.”, aldus Blok na aankomst met de Gulfstream van de Koninklijke Luchtmacht op Rotterdam Airport.

Intensief

,,Er is de afgelopen week vanuit de ambassade in Caracas heel intensief diplomatiek verkeer geweest met de Venezolaanse autoriteiten. Ook de premiers die ik uiteraard tijdens ons overleg donderdag heb verteld dat ik zou gaan proberen de blokkade beëindigd te krijgen, hebben een belangrijke rol gespeeld. Die gezamenlijke inzet heeft er toe geleid dat ik het akkoord gisteren kon tekenen.”

Blok is vol lof over het diplomatieke team dat de afgelopen dagen achter de schermen koortsachtig aan het akkoord heeft gewerkt. ,,Het was niet makkelijk. Er was al eerder op papier een akkoord (dat op 12 januari op Aruba is gesloten; red), maar dat werd niet getekend door de Venezolanen. Het heeft echt heel veel inspanning gekost om er alsnog uit te komen. Alle complimenten voor onze diplomaten.” De bewindsman besloot pas – na zijn bezoek aan Colombia – door te reizen naar Caracas nadat zeker was dat de Venezolanen het akkoord zouden tekenen.

Minister Blok in gesprek met de Venezolaanse vicepresidenten El Aissami en Soteldo | Foto BuZa

Ontwrichtend

Blok wil niet ingaan op de vraag of hij zich voor het karretje van president Nicolas Maduro heeft laten spannen. Zo werd de ondertekening en de vriendelijke woorden die de Nederlandse gast over had voor zijn gesprekspartners, de vicepresidenten El Aissami en Soteldo, rechtstreeks op de staatstelevisie uitgezonden.

,,De gevolgen van de blokkade heb ik tijdens mijn bezoek zelf kunnen waarnemen. De eilanden hadden er echt heel veel last van. Ze zijn voor de import van levensmiddelen, vooral fruit en groente, afhankelijk van de import uit Venezuela. Daarnaast is er het probleem van mensen uit Venezuela die op zoek naar een beter bestaan naar de Caribische delen van het Koninkrijk komen. Daar hebben de eilanden geen ruimte voor. Het dreigde zulke grote aantallen te worden dat het ontwrichtend zou gaan werken. Het is dus van het grootste belang dat migranten die om economische redenen naar de eilanden komen kunnen worden teruggestuurd. Voor mij was de kern daarom de blokkade opgeheven te krijgen en daar heb ik mij, wetend hoe cruciaal het voor de eilanden is, voor ingezet.”

Fundament

Blok beaamt dat Venezuela een zwaar middel heeft ingezet voor een probleem – de smokkel van goud – dat weinig lijkt voor te stellen. ,,Ik heb geen precieze cijfers over smokkelpraktijken. Smokkel is per definitie iets waarvan het lastig is de omvang te bepalen. Maar het heeft geen zin te speculeren wat voor de Venezolaanse autoriteiten de aanleiding is geweest. In elk geval was dat voor mij geen reden om niet aan de oplossing van het probleem te werken.”

De minister stelt dat met het akkoord een fundament is gelegd voor verbetering van de samenwerking van het Koninkrijk en de ABC-eilanden met Venezuela. ,,We hebben afgesproken de smokkel van goederen en mensen aan beide kanten van de grens scherper aan te pakken. De controles op zee en in de havens worden geïntensiveerd. We zullen daarover nauwe contacten onderhouden. Gezamenlijke technische commissies gaan de afspraken nu uitwerken. Daarnaast zoeken we naar terreinen waar samenwerking mogelijk is en hoe de handelsrelaties geïntensiveerd kunnen worden. De eilanden en Venezuela liggen onvermijdelijk dicht bij elkaar in de buurt. Het is altijd belangrijk in gesprek te blijven met je grootste buurland.”

Aangrijpend

Blok is zich terdege bewust van de reden waarom zo veel Venezolanen hun land ontvluchten. ,,In Colombia heb ik met vluchtelingen gesproken en aangrijpende verhalen gehoord die me echt hebben geraakt. Het is verschrikkelijk om je leven en je familie achter te laten in de hoop elders een beter bestaan te vinden. Colombia laat ze ruimhartig toe, maar ze moeten verder zelf aan de kost zien te komen. Het is een leven dat je niemand toewenst.”

De opvang van vluchtelingen op Curaçao en Aruba is uitvoerig aan de orde gekomen in het overleg met de premiers. ,,De eilanden houden zich aan de vluchtelingenverdragen. Ze maken een scherp onderscheid tussen migranten die economische motieven hebben – die worden teruggestuurd, dat kan nu gelukkig weer – en degenen die in hun land vervolgd worden en recht hebben op de vluchtelingenstatus. Die selectie, heb ik benadrukt, dient zorgvuldig te gebeuren.”

Blok heeft de premiers Rhuggenaath en Wever-Croes per sms geïnformeerd over de ondertekening van dat het akkoord. ,,Ze reageerden blij.”

Deel dit artikel