Economie

Financiële instellingen steeds meer bezorgd over cyberaanvallen

WILLEMSTAD — Financiële instellingen op Curaçao en Sint Maarten zien cyberrisico als een van de grootste bedreigingen, meldt de Centrale Bank van beide landen. De financiële instellingen van de monetaire unie verhogen dan ook hun inspanningen en uitgaven om hun cyberweerbaarheid te vergroten.

Volgens het Financieel Stabiliteitsrapport 2024 van de Centrale Bank hebben staat financiële instellingen in het Caribisch gebied de afgelopen jaren vaker te maken gehad met cyberaanvallen en digitale verstoringen. In sommige gevallen hebben deze geleid tot ernstige financiële schade en een vermindering van het publiek vertrouwen in het financiële systeem.

Lokale financiële instellingen melden dat ze zich steeds meer zorgen maken over deze groeiende dreiging. De meeste instellingen gaan dit tegen door aanzienlijk te investeren in IT-beveiliging.

De Centrale Bank heeft cyberweerbaarheid als prioriteit opgenomen in haar strategische agenda en werkt aan een stappenplan voor cyberveiligheid van financiële instellingen in de monetaire unie. Dit stappenplan richt zich op het versterken van beheersystemen voor bedrijfscontinuïteit, zodat instellingen in staat zijn sneller te herstellen bij een mogelijke aanval.

Er volgt nu de publicatie van de Bepalingen en Richtlijnen voor Cybersecurity en trainingen voor onder toezicht staande instellingen. Na afronding van de eerste fasen van het stappenplan zal de Centrale bank stresstests introduceren om cybergerelateerde kwetsbaarheden binnen financiële instellingen in kaart te brengen.

Met het Financieel Stabiliteitsrapport beoogt de Centrale Bank het brede publiek te informeren over de staat van het financiële stelsel in de monetaire unie van Curaçao en Sint Maarten. Financiële instellingen worden geconfronteerd met risico’s door toenemende geopolitieke conflicten en ontwikkelingen op de internationale financiële markten.

Banken, pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen blijven waakzaam voor risico’s zoals de kwaliteit van hun activa, marktvolatiliteit en stijgende herverzekeringskosten als gevolg van klimaatrisico’s.

Deel dit artikel