Nieuws Curaçao

FirstCaribbean bank Curaçao koopt vervolging af

FirstCaribbean bank Curaçao koopt vervolging af

De FirstCaribbean International Bank op Curaçao heeft vervolging afgekocht en het Openbaar Ministerie 200.000 gulden boete betaald. De Bank had een miljoen gulden van een rekeninghouder uitgekeerd, terwijl daar beslag op was gelegd. Ook had de bank die transactie niet gemeld bij de financiële autoriteiten.

Naar aanleiding van een rechtshulpverzoek is in 2015 door het OM beslag gelegd op een bankrekening bij de FirstCaribbean Curaçao. De rekeninghouder van de beslagen bankrekening is onderwerp van een strafrechtelijk onderzoek in het buitenland, het saldo op deze beslagen rekening was ongeveer één miljoen gulden.

Bol AlgemeenBol Algemeen

Strafbare Feiten

In 2020 bleek bij een controle van het OM dat de FirstCaribbean Curaçao het saldo had uitgekeerd naar de rekeninghouder zonder dat het beslag door het OM was opgeheven.

Omdat het onttrekken van zaken aan gelegd beslag een strafbaar feit is is het OM een strafrechtelijk onderzoek gestart naar de gedragingen van FirstCaribbean Curaçao.

Uit dat strafrechtelijk onderzoek bleek ook dat de FirstCaribbean Curaçao niet tijdig melding heeft gedaan bij de Financial Intelligence Unit (FIU), voorheen het Meldpunt voor Ongebruikelijke Transacties, MOT.

Dat is verplicht volgens de Landsverordening Melding Ongebruikelijke Transacties financiële transacties als er aanleiding is om te veronderstellen dat deze verband kan houden met witwassen of terrorismefinanciering. Het niet voldoen aan deze verplichting is ook een strafbaar feit.

Na intensieve samenwerking met het verzoekende land is het gelukt het bedrag nogmaals te beslaan, dit maal in het buitenland. De rekeninghouder is daar inmiddels in eerste aanleg veroordeeld voor witwassen.

Onderzoek

FirstCaribbean Curaçao heeft na ontdekking een externe partij gevraagd intern onderzoek te doen. Het interne onderzoek is beschreven in een rapport en dat rapport is gedeeld met het Openbaar Ministerie. Het rapport toont een grondig onderzoek en tevens beschrijft het al genomen en te nemen maatregelen om beschreven misstanden te voorkomen.

Onderwerp van het interne onderzoek was ook het niet tijdig melden van ongebruikelijke transacties aan de FIU. De grondigheid van het onderzoek, de voortvarendheid daarvan alsmede de interne maatregelen waren voor het OM aanleiding om een transactie aan te bieden.

Transactie

De transactie houdt in dat de FirstCaribbean Curaçao een geldboete moet betalen van 200.000 gulden. Het kenbaar maken van deze transactie en de omstandigheden waarin die tot stand zijn gekomen horen ook bij de schikking.


Deel dit artikel