Nieuws Curaçao

Forse financiële impact ongedocumenteerden op Curaçaose samenleving

WILLEMSTAD – De aanwezigheid van ongedocumenteerde arbeiders op Curaçao heeft significante financiële gevolgen voor het eiland. Uit een recent rapport blijkt dat de Curaçaose overheid mogelijk miljoenen misloopt aan belastingen en sociale premies. Ook dragen de onverzekerde medische kosten van deze groep bij aan de financiële druk op het gezondheidssysteem.

Onder ‘ongedocumenteerden’ verstaat de overheid personen die op Curaçao verblijven zonder geldige verblijfs- of werkvergunning. Hoewel de exacte cijfers ontbreken, schat het Centraal Bureau van de Statistiek dat tussen de vijf en negen procent van de bevolking ongedocumenteerd is. Dat betekent dat potentieel duizenden arbeiders geen belastingen en sociale premies afdragen.

Bol AlgemeenBol Algemeen

Gevolgen

Volgens het rapport is de financiële impact van deze situatie aanzienlijk. Gebaseerd op een minimumloon, zou elke ongedocumenteerde werknemer jaarlijks ongeveer 6.500 gulden aan sociale premies moeten betalen. Als er uitgegaan wordt van de schattingen van het CBS, kan de derving van sociale premies oplopen tot tientallen miljoenen per jaar. Deze inkomsten zouden onder andere gebruikt kunnen worden om dringend benodigde medische behandelingen en medicijnen te financieren.

Ook de gezondheidszorg staat onder druk door de aanwezigheid van ongedocumenteerden. Omdat zij vaak geen toegang hebben tot reguliere zorg, wachten zij langer voordat zij medische hulp zoeken. Dit kan leiden tot hogere zorgkosten op de lange termijn. Bovendien verhoogt het risico op de verspreiding van seksueel overdraagbare aandoeningen.

Tussen 2019 en 2022 bedroegen de medische kosten voor ongedocumenteerden bijna twintig miljoen gulden. Ter verduidelijking: dat is zo’n 6,5 miljoen per jaar. Het Curaçaose ziekenhuis CMC heeft recentelijk deze kosten gecompenseerd gekregen na goedkeuring door de Raad van Ministers.

Bol AlgemeenBol Algemeen

Ongedocumenteerde migranten vormen een potentieel waardevolle toevoeging aan de Curaçaose arbeidsmarkt, vooral gezien de krimpende en vergrijzende bevolking. Hun bijdrage kan de economische groei stimuleren en helpen bij het behoud van het sociale zekerheidsstelsel. Maar hun onzekere status brengt risico’s met zich mee, zoals uitbuiting en oneerlijke concurrentie voor lokale werknemers.

Het rapport benadrukt de urgentie van het vinden van een oplossing en roept op tot samenwerking tussen verschillende ministeries. Een oplossing zal niet alleen financiële voordelen opleveren, maar ook bijdragen aan een rechtvaardiger en humaner Curaçao.

Deel dit artikel