Nieuws Curaçao

Frenciss ‘Renny’ Lourens eerste gegadigde om Amerigo Thodé op te volgen in de Staten

WILLEMSTAD – Frenciss ‘Renny’ Lourens is de eerstvolgende kandidaat op de kieslijst van MFK om Amerigo Thodé te vervangen. Thodé verleed verleden week na een kort ziekbed.

Lourens is nummer 13 op de kieslijst van MFK, die deelnam aan de verkiezingen van 2021. Hij kreeg toen 153 stemmen, bijna net zoveel als Thodé destijds.

De afgelopen jaren werkte Lourens als medewerker in het kabinet van minister Charles Cooper, belast met communicatie. Sinds 1987 werkt hij bij de Isla-raffinaderij en was actief betrokken bij acties tegen de sluiting van de raffinaderij.

Fractieleider

Thode was ook fractieleider van de MFK in het parlement. Wie die positie overneemt is nog niet bekend. In januari neemt de partij daarover een beslissing. Momenteel wordt Thodé vervangen door Gilbert Doran als interim-fractieleider.

Deel dit artikel