Nieuws Curaçao

Fundashon LIKE zet in op taalvaardigheid in onderwijs Curaçao

Foto Extra

WILLEMSTAD – Fundashon LIKE (Lenga i Konosementu den Enseñansa) heeft zich ten doel gesteld om gelijke kansen in het onderwijs voor alle kinderen op Curaçao te creëren. De organisatie, geen overheidsinstantie, werkt samen met diverse belanghebbenden om de onderwijsdiscussie op het eiland te verheffen. LIKE heeft geconstateerd dat veel kinderen achterblijven in hun ontwikkeling omdat ze onvoldoende beheersing van talen hebben. Daarom pleit de stichting voor het opnemen van taalonderwijs op een jongere leeftijd dan nu het geval is.

Hoewel LIKE erkent dat ze niet alle problemen in het onderwijs kunnen oplossen, richten ze zich op de cruciale rol van taalvaardigheid. Ze zijn van mening dat talenkennis essentieel is voor de ontwikkeling van kinderen en stellen voor om talen eerder in het curriculum op te nemen.

Pre-zomer 2024Pre-zomer 2024

Een belangrijk aspect van hun benadering is de nadruk op gemeenschapsbetrokkenheid. LIKE benadrukt het belang van samenwerking en dienstverlening binnen de gemeenschap om de onderwijsuitdagingen aan te pakken. Ze geloven dat elke burger een rol speelt in het verbeteren van het onderwijssysteem door bij te dragen aan en kennis te delen binnen de gemeenschap.

De stichting wil alle stakeholders, inclusief overheidsinstanties, lokale bedrijven en de gemeenschap, bijeenbrengen om de problemen in het onderwijs gezamenlijk aan te pakken. Ze zien de taalvaardigheidskwestie als een complex probleem dat een geïntegreerde aanpak vereist, waarbij alle betrokkenen een prioriteit maken van gelijke onderwijskansen.

Deel dit artikel