Nieuws Curaçao

Gebrek aan transparantie in partijfinanciering op Curaçao blijft ondanks wetgeving

WILLEMSTAD – Ondanks de inwerkingtreding van de Landsverordening financiën politieke groeperingen in 2010, blijft er een aanzienlijk gebrek aan transparantie in de financiering van politieke partijen op Curaçao. Dit is de kern van een recent opiniestuk van Fundashon Kòrsou Transparente, dat benadrukt hoe essentieel transparantie en regulering zijn om het vertrouwen van de burger in de politiek en democratie te waarborgen.

De Landsverordening financiën politieke groeperingen was bedoeld om de integriteit van politieke partijen te bevorderen door hen te verplichten jaarlijks financiële verslagen en jaarverslagen in te dienen bij de Electorale Raad. Maar volgens een rapport van Transparency International uit 2013 zijn er nog steeds lacunes en ambiguïteiten in het wettelijk kader die de effectiviteit van de regeling in gevaar brengen.

Sale juli 2024Sale juli 2024

Een van de belangrijkste kritiekpunten is het ontbreken van een verplichting tot openbaarmaking van financiële gegevens. Ondanks dat politieke groeperingen verplicht zijn om financiële verslagen in te dienen, zijn zowel de Electorale Raad als de Stichting Overheidsaccountantsbureau gehouden aan een geheimhoudingsplicht, waardoor publieke controle op politieke financiële steun onmogelijk wordt gemaakt.

Deze tekortkoming werd duidelijk tijdens de verkiezingen van 19 maart 2021, waaruit bleek dat 25 procent van de kandidaten in overtreding waren met de landsverordening. Het feit dat deze informatie niet openbaar is gemaakt, benadrukt het gebrek aan transparantie en de noodzaak voor een herziening van de wetgeving.

Daarnaast was er in 2014 een initiatiefwetsvoorstel om de transparantie te verbeteren, waarbij het Hoofdstembureau verantwoordelijk zou worden voor het openbaar maken van de ontvangen overzichten en financiële verslagen. Maar de status van dit voorstel is nog steeds onbekend.

Fundashon Kòrsou Transparente pleit voor volledige transparantie van sponsoren en donateurs van politieke partijen. In het kader van het vertrouwen in de democratie is het essentieel dat publieke middelen niet worden besteed aan de financiers van politieke partijen volgens het principe ‘wie betaalt, bepaalt’. Dit vraagt om blijvende aandacht en inzet voor het bevorderen van transparantie en integriteit in de politieke financiering op Curaçao.

Bol AlgemeenBol Algemeen

Deel dit artikel