Nieuws Curaçao

Geen bestuurlijk overleg meer tussen de landen in het koninkrijk dit jaar

Archieffoto IPKO 2022

Geschatte leestijd: 2 minuten

DEN HAAG – Het eerstvolgende bestuurlijk overleg tussen Den Haag en de drie landen in het Koninkrijk gaat dit jaar niet meer plaatsvinden. Er wordt nu toegewerkt naar een bijeenkomst in januari. Over de uitkomsten van dit overleg zullen beide Kamers te zijner tijd zo spoedig mogelijk worden geïnformeerd. Dat schrijft staatssecretaris Alexandra van Huffelen aan de Tweede Kamer.

Met het democratisch tekort wordt specifiek binnen het Koninkrijk der Nederlanden gedoeld op het ontbreken van een parlementaire werking op koninkrijksniveau. 

Hierdoor zouden de standpunten over koninkrijksaangelegenheden van niet alleen Nederland (als koninkrijksland) maar met name die vanuit de drie andere Caribische landen binnen het koninkrijk, Aruba, Curaçao en Sint Maarten onvoldoende aan bod komen.

De vertraging die nu is ontstaan en waarvan Van Huffelen geen oorzaak vermeldt, betekent dat het vraagstuk van het democratisch tekort in het Koninkrijk ook opschuift. Net als de bespreking over de consensus Rijkswet COHO.

Tijdens het IPKO hebben de delegaties van de parlementen, tegen de achtergrond van een presentatie verzorgd door Gert Oostindie en Veenendaal, van gedachten gewisseld over het democratisch tekort. Bij de regeringen van de landen werd er toen op aangedrongen om te komen tot een mogelijke oplossing van dit democratisch tekort. 

Van Huffelen zegt dat dat haar prioriteit heeft en dat inhoudelijke bespreking van het onderwerp voorzien is tijdens het eerstvolgende vertraagde bestuurlijke overleg tussen haar en de minister-presidenten van de Caribische landen.

Deel dit artikel