Nieuws Curaçao

Geen invordering meer van belastingschulden bij gepensioneerden op Curaçao

WILLEMSTAD – De belastingdienst gaat met ingang van deze maand geen inhoudingen meer doen op de AOV-pensioenuitkeringen van de SVB. Nu nog houdt de ontvanger maandelijks een deel van het AOV-pensioen van SVB in ter aflossing van belastingschulden.

Alle gepensioneerden krijgen vanaf nu het AOV-pensioen waarop zij recht hebben, volledig uitbetaald. Maar dit betekent niet dat alle gepensioneerden nu zijn vrijgesteld van het betalen van belasting zoals bijvoorbeeld de onroerendzaakbelasting OZB. 

De vrijstelling geldt alleen indien het AOV-pensioen het enige inkomen is dat de gepensioneerde ontvangt. Volgens het ministerie van Financiën is er op dit moment geen financiële ruimte voor ouderen om belastingschulden af te lossen. 

Maar indien een gepensioneerde naast zijn AOV-pensioen nog andere vormen van inkomen heeft, zoals een aanvullend pensioen of huuropbrengsten, dan wordt nog steeds verwacht dat de belastingschuld op basis van draagkracht wordt afgelost. 

De Ontvanger stelt de aflossingscapaciteit in dat geval vast op basis van de beschikbare inkomensgegevens. In het geval een gepensioneerde beschikt over een aanvullend pensioen, bijvoorbeeld bij APC, dan kan de Ontvanger ervoor kiezen om een periodieke inhouding te laten plaatsvinden op dit pensioen. Maar in geen geval vindt meer inhouding plaats op het AOV-pensioen.

Hoewel iedereen naar draagkracht moet bijdragen aan belasting- en premieopbrengsten, mag de invordering van belastingschulden van gepensioneerden met zeer beperkte aflossingscapaciteit niet de prioriteit hebben van de Belastingdienst, aldus het ministerie.

Bij de invordering van particulieren wordt prioriteit gegeven aan de invordering van belastingschuldigen met een hogere aflossingscapaciteit. Het ministerie is zich ervan bewust dat het voor veel burgers lastig is om rond te komen en beoogt met deze beleidsmatige aanpassingen, waaronder het stopzetten van de inhoudingen op AOV-pensioenen, juist deze groep tegemoet te komen. De groep die volgens het ministerie van Financiën elke gulden keihard nodig heeft.

Deel dit artikel