Nieuws Curaçao

Geen Nederlandse klimaatwet voor Bonaire, Saba en Sint Eustatius

Een watermeter geeft het peil aan in zee bij Lac Cai | Foto: Roëlton Thodé

DEN HAAG – De Nederlandse Klimaatwet kan geen gelding krijgen op Bonaire, Saba en Sint Eustatius. Het verbreden van het toepassingsbereik van de Klimaatwet naar deze eilanden ligt vanwege de Europese context van deze wet niet voor de hand. 

Dat schrijft staatsecretaris Alexandra van Huffelen in antwoord op vragen uit de Tweede Kamer naar aanleiding van het klimaatonderzoek van de Vrije Universiteit in opdracht van Greenpeace.

Het Nederlandse kabinet acht het wel van belang om ook op Bonaire, Saba en Sint Eustatius de uitstoot van broeikasgassen te reduceren en de energievoorziening te verduurzamen, maar een wettelijke regeling, specifiek voor deze eilanden, is daarvoor niet nodig, aldus de bewindsvrouw.

De regeringen van de landen Aruba, Curaçao en Sint Maarten bepalen zelf of ze meedoen met het VN Klimaatraamverdrag en de Overeenkomst van Parijs. Voor medegelding is van belang dat deze landen hun uitvoeringsregelgeving op orde hebben.

Rechtszaak

Greenpeace en een groep inwoners van Bonaire daagden de Nederlandse staat voor de rechter omdat Den Haag nauwelijks beleid ontwikkeld om het laaggelegen eiland te beschermen tegen de gevolgen van klimaatverandering. 

Volgens de milieuorganisatie bestaan er nauwelijks plannen om de eilanden te beschermen tegen overstromingen die zullen ontstaan door de stijgende zeespiegel en wil dat nu afdwingen.

Nederland zegt dat de primaire verantwoordelijkheid voor de aanpak tegen klimaatverandering bij de eilanden zelf ligt, op gemeentelijk niveau.

Deel dit artikel