Curaçao

Geen strengere regels dierenbescherming in Caribisch Nederland

Geen strengere regels  dierenbescherming in  Caribisch Nederland

Tweede Kamerlid Dion Graus | Foto PVV

Den Haag – Een ruime meerderheid in de Tweede Kamer heeft de motie van PVV’er Dion Graus verworpen waarin hij de regering verzoekt op Bonaire, Sint Eustatius en Saba dezelfde strenge regels voor de aanpak van dierenmishandeling in te voeren als in Europees Nederland.

Alleen Graus’ eigen PVV, de SP, de Partij voor de Dieren, 50PLUS en Forum voor Democratie stemden voor, met elkaar goed voor 45 van de 150 stemmen. Bij de indiening van zijn motie had de PVV’er nog een emotioneel beroep op zijn collega-Kamerleden gedaan om een einde te maken aan wat hij noemt de ‘middeleeuwse’ behandeling van dieren in Caribisch Nederland. ,,Wat op de BES-eilanden gebeurt met dieren is echt erbarmelijk. Ga daar kijken. Dan slaap je geen nacht meer rustig. Ik vind het schandelijk dat ze daar mogen doen en laten wat ze willen”, aldus Graus tijdens het debat op 20 februari met minister Carola Schouten (ChristenUnie) van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Zij ontraadde de motie omdat de dierenwelzijnsaangelegenheden een autonome verantwoordelijkheid van de eilandbesturen zijn.

Met het verwerpen van de motie is de kwestie nog niet afgedaan. De Eerste Kamercommissie voor Koninkrijksrelaties heeft deze week op voorstel van GroenLinks en de Partij voor de Dieren besloten minister Schouten per brief ‘nadere vragen’ te stellen over de verschillen in dierenbeschermingsregimes tussen Europees Nederland en Caribisch Nederland.

Deel dit artikel