Nieuws Curaçao

‘Geen verhoogde dreiging voor eilanden ondanks grensgeschil Venezuela-Guyana’

DEN HAAG – Nederland ziet momenteel geen reden om aan te nemen dat er een verhoogde dreiging is voor de veiligheid van de Benedenwindse eilanden – Curaçao, Aruba en Bonaire – ondanks het grensgeschil tussen Venezuela en Guyana. De Kustwacht Caribisch Gebied is volgens het Jaarplan voldoende uitgerust om de reguliere taken uit te voeren.

Dat laat minister van Defensie Kasha Ollongren weten in een brief aan de Tweede Kamer. De Benedenwindse eilanden liggen dicht bij de kust van Venezuela, maar het conflict concentreert zich op de Essequibo regio, die op ongeveer 1300 km afstand ligt.

Bol AlgemeenBol Algemeen

Het grensgeschil, dat teruggaat tot een beslissing van een internationale arbitragecommissie in 1899, is recent geëscaleerd. Venezuela betwist de geldigheid van deze uitspraak en heeft recent acties ondernomen, zoals het houden van een referendum en het uitroepen van Essequibo als Venezolaanse provincie, die de situatie hebben verergerd. Het Internationaal Gerechtshof, dat sinds 2018 bij het geschil betrokken is, heeft nog geen definitieve uitspraak gedaan.

In reactie op deze ontwikkelingen heeft de internationale gemeenschap, waaronder de EU en regionale organisaties als CARICOM en CELAC, geprobeerd de situatie te de-escaleren.

Nederland volgt de situatie nauwlettend en onderstreept het belang dat beide partijen zich onthouden van acties die de status quo kunnen wijzigen. De minister benadrukte dat de Kustwacht Caribisch Gebied, die verantwoordelijk is voor toezicht en handhaving in het maritieme gebied van de eilanden, adequaat is uitgerust volgens het huidige Jaarplan om de reguliere taken uit te voeren. Mocht de situatie veranderen en mitigerende maatregelen vereisen, dan zal de Tweede Kamer hierover geïnformeerd worden.

Deel dit artikel