Nieuws Curaçao

Geld slavernijverleden gereserveerd in apart meerjarig begrotingsartikel

DEN HAAG – De Nederlandse regering wil via een apart begrotingsartikel ruimte maken op de begroting van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en niet met behulp van een begrotingsfonds. Dat schrijft de Nederlandse minister Hanke Bruins Slot aan de Tweede Kamer.

Een apart begrotingsartikel geeft volgens de minister meer ruimte aan inbreng van nazaten en betrokken maatschappelijke en grassroots organisaties in Nederland, het Caribisch deel van het koninkrijk en Suriname

Sale juli 2024Sale juli 2024

Het vastleggen van de aard van de uitgaven in een instellingswet voor een begrotingsfonds zou ervoor kunnen zorgen dat de inspraak van de nazaten en betrokkenen beperkt wordt bij de invulling van de middelen, aldus de minister.

Zowel in een begrotingsartikel als bij een begrotingsfonds wordt aangegeven waartoe de middelen dienen. Maar bij een begrotingsartikel is er meer ruimte om die invulling nader te concretiseren en indien nodig bij te stellen in samenspraak met onder andere nazaten en betrokkenen.

Jaren

De minister vindt ook dat de invulling van de beoogde doelen in samenspraak met onder andere de nazaten en betrokkenen over de jaargrenzen heen moet reiken. daarom heeft Bruins Slot een 100% eindejaarsmarge afgesproken met de minister van Financiën voor het in te richten begrotingsartikel.

Een nieuw begrotingsartikel in de begroting van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties met een 100% eindejaarsmargeafspraak borgt dat de
middelen behouden blijven voor de beoogde doelen.

Ook maakt het dat deze middelen tijdig kunnen worden verwerkt. De budgettaire verwerking kan al bij de eerste suppletoire begroting 2023 gerealiseerd worden, waarmee de Staten Generaal direct inzicht hebben in de aanwending van de beschikbare middelen.

Deel dit artikel