Curaçao

Geldboetes wegens cocaïnegebruik van militairen te Curacao

Willemstad – Uit een recent onderzoek van de Koninklijke Marechaussee is gebleken dat 3 militairen als verdachten van drugsgebruik (cocaïne) konden worden aangemerkt. De officier van justitie van het Openbaar Ministerie te Curacao heeft er in deze zaak heden voor gekozen om de 3 militairen een transactie in de vorm van een geldboete aan te bieden. Hierbij is rekening gehouden met het feit dat de militairen zo spoedig mogelijk zullen worden gerepatrieerd naar Nederland, en dat in het bestuurlijke traject van Defensie waarschijnlijk een ontslag volgt wegens het cocaïnegebruik.

Voor burgers geldt in de regel dat geen actieve vervolging plaatsvindt bij het enkele gebruik van verdovende middelen. Bij militairen ligt dit echter anders vanwege het zero tolerance beleid van Defensie. Dit beleid geldt uiteraard ook op Curacao, waar de verleiding om verdovende middelen te gebruiken eveneens een risico vormt. Vanwege dit risico en ook vanwege andere recente ontwikkelingen, is de aanpak van het gebruik van verdovende middelen door militairen op Curacao geïntensiveerd.

Deel dit artikel