Gezondheidszorg

Geldlaatje voorzichtig open voor het CMC

WILLEMSTAD – De Curaçaose overheid heeft een voorschot van zeven miljoen gulden verstrekt aan het Curaçao Medical Center, CMC. Dit bedrag is bedoeld om de zorgkosten voor onverzekerden over het jaar 2023 te dekken. Eerder had het nieruwe ziekenhuis al bijna twintig miljoen gekregen voor de periode 2019-2022. Het nieuwe voorschot van zeven miljoen moet de huidige liquiditeitsproblemen verlichten.

Volgens artikel 21 van de Landsverordening Zorginstellingen is Curaçao verplicht ziekenhuizen zoals het CMC te ondersteunen bij het verlenen van spoedeisende medische hulp aan onverzekerden en ongedocumenteerden. Dit maakt het land verantwoordelijk voor de dekking van deze zorgkosten.

Pre-zomer 2024Pre-zomer 2024

De afgelopen anderhalf jaar heeft de regering ruim bijna vijftig miljoen extra uitgekeerd aan het CMC. Dit bedrag omvat onder andere de eerder genoemde twintig miljoen voor zorgkosten van onverzekerden. Acht miljoen als aanpassing van het zorgbudget voor de periode van november 2019 tot en met december 2021. Ruim één miljoen voor de accreditatie van het CMC en negentien miljoen voor transitie- en opstartkosten van 2019 tot 2022.

Het CMC moet nog twintig miljoen aan transitie- en opstartkosten onderbouwen met facturen en betaalbewijzen, voordat de regering tot vergoeding kan overgaan. Ondanks diverse verzoeken heeft het CMC deze onderbouwing volgens het ministerie van Financiën nog niet ingediend.

Regering en CMC zeggen te werken aan structurele oplossingen voor de financiële problemen van het ziekenhuis. Deze oplossingen zijn in de afrondende fase en worden binnenkort aan de Raad van Ministers voorgelegd. De directeur van het CMC heeft aangegeven dat de electieve zorg gegarandeerd blijft en de wachttijden kunnen worden verminderd met een bijdrage van circa tien miljoen gulden.

SVB

Pre-zomer 2024Pre-zomer 2024

Vandaag heeft de SVB een voorschot van drie miljoen aan het CMC verstrekt. Het land zal maandag aanvullend de bovengernoemde zeven miljoen uitbetalen. Als het CMC de nodige betalingsbewijzen voor de betaalde transitiekosten indient, vergoedt het land nog bijna drie miljoen. Dit betekent dat het CMC in totaal bijna dertien miljoen gulden aan voorschotten ontvangt, voldoende om de electieve zorg te garanderen tot de implementatie van structurele oplossingen later dit jaar.

Het voorschot van zeven miljoen wordt onder diverse voorwaarden verstrekt, zoals de garantie dat salarissen, electieve zorg en fiscale verplichtingen voor 2024 worden voldaan. Het CMC moet ook maandelijks een geactualiseerde liquiditeitsprognose en crediteurenlijst verstrekken. Het Ministerie van Financiën controleert de besteding van de voorschotten, indien nodig met hulp van overheidsaccountant SOAB.

Deel dit artikel