Nieuws Curaçao

Gemeenschappelijk Hof maakt afspraken in Nederland

KRALENDIJK – Mauritsz de Kort van het Gemeenschappelijk Hof heeft tijdens een werkbezoek in Nederland gepleit voor een extra rechter en griffier op Bonaire, als gevolg van de toename van het aantal strafzaken. Minister Frank Weerwind van Rechtsbescherming heeft beloofd daar actie op te zetten. 

De afspraken waren onderdeel van een werkbezoek van de president van het Gemeenschappelijk Hof aan een aantal bewindslieden, waaronder staatssecretaris voor Koninkrijksrelaties en Digitalisering Alexandra Van Huffelen. Ook werden de hoogste rechtscolleges bezocht, zoals de Hoge Raad, de Raad van State en de Centrale Raad van Beroep.

Mauritsz de Kort: ‘Met de verschillende bewindspersonen in Nederland hebben we een aantal hele concrete afspraken gemaakt. Zo is met staatssecretaris Van Huffelen gesproken over een aantal wetten die op de BES-eilanden ontbreken, dan wel die lacunes vertonen.

Op basis van de samenwerking met zowel de Raad van State als met de Centrale Raad van Beroep, worden rechters van deze hoge rechtscolleges in staat gesteld om bij het Hof bestuurszaken en ambtenarenzaken te doen. 

“Tijdens ons bezoek aan de Raad van State werd het laatste bezoek aan onze regio geëvalueerd. In één week tijd hebben ze maar liefst 36 bestuursrechtelijke hoger beroepszaken op de verschillende eilanden behandeld.”

De Kort had gesprekken met dit team van rechters over hoe hun werkzaamheden beter gefaciliteerd konden worden. “Vanzelfsprekend bemoei ik me niet met de inhoud van hun rechterlijke uitspraken, want zij zijn en blijven onafhankelijk rechters. Maar mijn verantwoordelijkheid is wel om ervoor te zorgen dat de rechtspraak op alle eilanden vlot verloopt.” 

Pre-zomer 2024Pre-zomer 2024

Opleidingen

De president van het Gemeenschappelijk Hof heeft in vier dagen tijd in totaal veertien gesprekken gevoerd, waarbij ook een contract is ondertekend met SSR, het opleidingsinstituut voor de rechtspraak. 

“Binnen het Hof vinden we het belangrijk dat al onze rechters en ondersteunende medewerkers op de hoogte zijn en blijven van de actualiteiten op hun vakgebied.”

Vanuit het Nederlandse Ministerie van Justitie en Veiligheid ontvangt het Hof jaarlijks een bijdrage om bij SSR opleidingen in te kopen. “Daarvoor zijn wij het Ministerie dankbaar en hebben we de samenwerking met SSR bestendigd middels de ondertekening van een overeenkomst tussen het Gemeenschappelijk Hof en SSR”, aldus Mauritsz de Kort.

Deel dit artikel