Nieuws Curaçao

Gemeenschappelijk Hof van Justitie heeft bijna overal problemen met de huisvesting

WILLEMSTAD – Het Gemeenschappelijk Hof van Justitie heeft problemen in bijna alle vestigingen op de eilanden met huisvesting. Dat meldt het jaarverslag dat vandaag wordt gepubliceerd.

Op Bonaire zijn intensieve besprekingen geweest voor renovatie van de ruimtes in het Fort Oranje. Zowel om achterstallig onderhoud te doen als om de beveiliging van het pand op niveau te brengen. De onderhoudswerkzaamheden zijn gepland voor het voorjaar van 2022. 

Het project voor nieuwbouw is vergevorderd, maar de definitieve locatie is nog niet bekend en dus ook niet op welk moment de nieuwbouw zal zijn gerealiseerd. 

Aangezien de huidige locatie nog enige jaren gebruikt moet worden, gaat het Hof er van uit dat deze verder ingericht en aangepast moet worden naar de eisen van een modern gerechtsgebouw.

Curaçao

Het Gerecht is sinds medio 2020 tijdelijk gehuisvest in het Kas di Korte, vanwege de voorgenomen renovatie van het Stadhuis. Het Hof heeft overleg gevoerd met vertegenwoordigers van de ministeries van Justitie, VVRP en Financiën over de renovatie.

Hoofdonderwerp was de aanbestedingsprocedure ten behoeve van de aanwijzing van de architect die de renovatie op zich gaat nemen en het instellen van een renovatiecommissie.

Het Hof is nog in afwachting van een standpunt van het Land ten aanzien van deze onderwerpen. Overige onderwerpen van het gesprek waren, de griffierechten, de begrotingscyclus, de meerjarenbegroting en de ontwerpbegroting van het Land en wat de vaste werkwijze hierbij moet zijn. 

De gesprekken gaan de komende maanden verder en omvatten ook het veiligstellen van het archief dat zich nog in het Stadhuis bevindt voordat deze schade ondervindt door de slechte luchtklimaatregeling.

Sint Maarten

De Courthouse wordt zowel van buiten als van binnen gerenoveerd. Het begin van de werkzaamheden heeft vertraging opgelopen omdat het containervervoer door de Covid-pandemie stagneerde. Hierdoor zijn cruciale materialen die uit het buitenland moeten komen niet op tijd geleverd.

Het Annex-gebouw verkeert in een zorgwekkende bouwtechnische staat, de opties van renovatie en nieuwbouw worden onderzocht samen met bouwadviseurs en in overleg met de overheid. 

De investeringsbegroting voor de nieuwbouw moet nog worden opgesteld. Ook de kosten van een tijdelijke huisvesting worden hierin meegenomen.

Het vliegverkeer tussen Sint Maarten, Saba en Sint Eustatius is lange tijd beperkt geweest door de Covid-maatregelen. Inmiddels is de verbinding deels hersteld zodat de maandelijkse zittingen weer fysiek kunnen plaatsvinden in plaats van via VC. 

Saba en Statia

De bovenwindse eilanden worden bediend vanuit de vestiging Sint Maarten. Maar er wordt nog niet dagelijks gevlogen waardoor de zittingsdag en/of baliediensten onverwachts moet worden gewijzigd. Inmiddels heeft het Hof een huurovereenkomst met de overheid van Sint Eustatius voor het gebruik van een ruimt en zal aansluiting worden gezocht bij het project voor een nieuw gezamenlijk overheidskantoor. Geschikte zittingsruimte met kantoor op beide eilanden blijft wenselijk opdat de rechtspraak ook voor de bevolking van Saba en Sint Eustatius toegankelijker wordt.

Deel dit artikel