Nieuws Curaçao

Gemeenschappelijk Hof van Justitie lid van Internationaal Superior Courts Network

Opening Forum SCN 2019

WILLEMSTAD – Het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba is als 103e lid toegelaten van het Superior Courts Network.

Dit is een netwerk van rechtscolleges, opgericht in 2015, dat verbonden is aan het Europees Hof voor de Rechten van de Mens en bestaat momenteel, met het Gemeenschappelijk Hof, uit 103 rechtbanken uit 45 verschillende landen.

Het doel van het Superior Courts Network is om te zorgen voor een doeltreffende uitwisseling van informatie tussen de hoogste nationale rechterlijke instanties en het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Namens het Gemeenschappelijk Hof fungeert rechter mr. Sigmar Carmelia als de liaison in het Superior Courts Network

Deel dit artikel