Nieuws Curaçao

Gemeenschappelijk Hof van Justitie wil samenwerking met Hof Suriname vernieuwen

Foto - CDS

WILLEMSTAD – Het Gemeenschappelijk Hof van Justitie wil de samenwerking met de rechterlijke macht in Suriname vernieuwen en versterken. Een delegatie uit Willemstad bracht eergisteren een bezoek aan de Surinaamse president Chan Santokhi.

Opleiding

Het Hof van Justitie is versterkt met een nieuw tevens digitaal registratiesysteem, dat voor efficiëntie zal zorgen in de procedure van rechtspraak. Verder wordt er samengewerkt op het gebied van opleidingen en trainingen. Surinaamse rechters kunnen kennis opdoen op de eilanden.

Rechters en secretarissen van het Gemeenschappelijke Hof kunnen ook in Suriname een opleiding volgen. Daarnaast zullen de Caribische rechters ook lesgeven in Suriname.

Beide rechtsspraakinstituten hebben twee dagen vergaderd over diverse aspecten van samenwerking. Deze zullen vervat worden in een samenwerkingsovereenkomst. President Santokhi is door beide instituten over de diverse gebieden van coöperatie geïnformeerd.

De Hoge Raad der Nederlanden is de hoogste rechtsprekende instantie voor de overzeese gebieden van het Koninkrijk der Nederlanden, te weten: Aruba, Curaçao, Sint Maarten en Bonaire, Sint Eustatius en Saba. De rechtspraak op de eilanden is iets anders georganiseerd dan in Nederland.

Er is maar een rechterlijk college voor Aruba, Curaçao, Sint Maarten en Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Dat is het Gemeenschappelijk Hof van Justitie. De rechters van het Gemeenschappelijk Hof spreken zowel recht in eerste aanleg als in hoger beroep.

Deel dit artikel