Algemeen

Gemeenschapsgevoel en innovatie sturen de toekomst van Otrobanda

WILLEMSTAD – De wijk Otrobanda staat aan de vooravond van grote sociaal-economische veranderingen, met een focus op de bloeiende horeca- en toerisme sector. Door de recente toename van investeringen, ontstaan er nieuwe kansen voor economische groei en sociale vooruitgang. Dat zeggen verschillende organisaties die een rol spelen in de wijk, zoals Kaya Kaya.

Door een gezamenlijke inspanning van Kaya Kaya, Club17 Curaçao, Kolektivo en het ESG Innovation Collective wordt de wijk Otrobanda ondersteund. Deze organisaties willen de wijk met hun kennis en kunde helpen transformeren in een modelwijk voor duurzame stedelijke ontwikkeling. 

“We nodigen alle stakeholders uit om mee te denken en bij te dragen aan een toekomstbestendig Otrobanda, waarbij de unieke identiteit en leefbaarheid van deze wijk behouden blijven,” aldus Juan Carlos Goilo van ESG Innovation Collective.

Afgelopen week was de eerste brainstormsessie met de civiele sector. Deze sessies zijn cruciaal voor het identificeren van gemeenschappelijke doelen en het formuleren van een geïntegreerde aanpak voor ontwikkeling. 

“De input van de gemeenschap is onmisbaar om deze visie succesvol te realiseren,” aldus Kurt Schoop van Kaya Kaya. “In Otrobanda willen wij met alle buurten samenwerken, alleen dan weten we wat er echt nodig is,” volgt Arjen van der Meulen van BMG group, Kurá Hulanda.

Innovatie en monitoring

De samenwerking tussen de verschillende organisaties vormt een krachtige basis om de ontwikkelingen in Otrobanda te benchmarken. Samen willen zij de ontwikkelingen in Otrobanda in een integraal monitoringssysteem plaatsen dat dient als een model voor het bijhouden van stedelijke ontwikkeling op Curaçao. 

Dit systeem is ontworpen om de diverse impact van ontwikkelingsprojecten nauwgezet te volgen en te evalueren, waarbij economische, ecologische en sociale criteria geïntegreerd en bewaakt worden. Ook kunnen lopende projecten geëvalueerd worden op de huidige behoefte van de wijk. 

“Dit systeem zal ons ook in staat stellen om onze voortgang te meten en te zorgen voor maximale transparantie,” voegt Lara Melkert van Club17 Curaçao toe. 

Pilot 

De samenwerking tussen Club17 Curaçao, Kolektivo, en het ESG Innovation Collective, die aan de basis staat van dit systeem, fungeert als een pilot voor Otrobanda. Bij succes is er potentieel voor uitbreiding naar andere wijken binnen Curaçao en andere steden in het Caribisch gebied.

De eerste resultaten en feedback van deze initiatieven zullen cruciaal zijn voor het bijsturen en optimaliseren van de strategieën die Otrobanda zullen vormgeven. Otrobanda is een levendige, bloeiende gemeenschap die zich klaarstoomt voor succes in de 21e eeuw en daarna, aldus de organisaties.

Deel dit artikel