Curaçao

Gerecht keurt onderhandse koop Corendon van Holiday Beach Hotel goed

Willemstad – De rechtbank keurt bij beschikking van 21 september 2018 de onderhandse koop door Corendon van (de percelen behorend tot het) Holiday Beach Hotel goed.

Ter zitting op 19 september 2018 bleek dat er een discussie gaande is tussen het Land enerzijds en de hypotheekhouder en koper anderzijds over de status van één van de percelen. Tevens is evenwel gebleken dat in de koopovereenkomst reeds rekening is gehouden met dat vraagstuk. Corendon heeft immers twee biedingen gedaan, een bod voor het geheel en een lager bod voor de overige percelen. De rechter doet in het kader van deze goedkeuringsprocedure geen uitspraak over dat debat.

Nu de rechter heeft vastgesteld dat er geen sprake is van een gunstiger aanbod op de percelen dan dat van Corendon, kan de koopovereenkomst op grond van artikel 3: 268 lid 2 BW worden goedgekeurd.

Deel dit artikel