Nieuws Curaçao

Gerecht past dienstverlening aan

Het Gemeenschappelijk Hof van Justitie past zijn dienstverlening aan. De rechtspraak moet weliswaar blijven draaien, maar de risico’s van verspreiding van het Corona virus moet zo veel mogelijk ingeperkt.

Alle vestigingen van het Hof hanteren per direct aangepaste openingstijden. Ze zijn van 8:00 tot 12:00 uur geopend voor publiek.

Zittingen

Zoals eerder vermeld gaan alleen de urgente zittingen door. Het Hof heeft op de website www.gemhofvanjustitie.org/corona een overzicht geplaatst welke zaken als urgent worden beschouwd.

Indienen van stukken

Rechtzoekenden wordt gestimuleerd zo min mogelijk bij de balies van het Hof te komen. Om dit te faciliteren wordt het mogelijk om voor nieuwe zaken beroepsschriften, verzoekschriften en bijbehorende documenten per mail in te dienen.

Voor de vestigingen Aruba, Curaçao en Bonaire geldt ook dat stukken in lopende zaken per mail kunnen worden ingediend. Partijen op Sint Maarten dienen stukken in lopende zaken bij de balie van het Gerecht in te dienen.

Nadat stukken in nieuwe zaken per mail zijn ingediend ontvangt de indiener bericht en instructies over de verdere gang van zaken. Hiervoor wordt verwezen naar www.gemhofvanjustitie.org/corona. Indien de klant toch bij de balie moet komen, geldt een wachtrij-beperking en een beperking aangaande de hoeveelheid personen die tegelijkertijd in de wachtruimtes mogen.

Deel dit artikel