Nieuws uit Nederland

Gerechtshof in Nederland bevestigt rechtmatigheid van publicaties NRC over bevoordeling van CDA’er Knops

Het gerechtshof in Nederland heeft geoordeeld dat de berichtgeving door NRC en De Limburger over de vermeende bevoordeling van voormalig minister Raymond Knops bij de aankoop van een bouwperceel rechtmatig was. In 2020 publiceerden de kranten dat Knops voor tienduizenden euro’s was bevoordeeld bij deze aankoop, wat leidde tot een rechtszaak.

Raymond Knops, hier op de eilanden bekend als voormalig staatssecretaris Koninkrijksrelaties en die aanzienlijke politieke functies heeft bekleed als Tweede Kamerlid en minister, had de kranten beschuldigd van onzorgvuldig handelen. Hij beweerde dat er geen sprake was van bevoordeling en omschreef de berichtgeving als schadelijk en ondermijnend voor de rechtsstaat. Maar het hof heeft vastgesteld dat de beschuldigingen van de kranten op feiten gebaseerd waren.

Aankoop grond

De zaak draait om de aankoop van grond door Knops in 2010 via de ruimte-voor-ruimte-regeling in Limburg, waarbij hij uiteindelijk meer grond bleek te hebben gekregen dan waarvoor hij betaald had. De rechtbank had eerder al geoordeeld dat er inderdaad sprake was van bevoordeling, maar dat de kranten niet mochten claimen dat het om tienduizenden euro’s ging. Het gerechtshof heeft dit besluit nu herzien en bevestigd dat ook dit onderdeel van de publicatie feitelijk correct was.

De uitspraak van het hof benadrukt ook dat vanwege zijn publieke functies, Knops meer dan gemiddeld onderwerp van media-aandacht kan zijn, vooral wanneer zijn privéhandelen publieke regelingen betreft. Het gerechtshof heeft Knops ook veroordeeld tot het betalen van de proceskosten van zowel de eerste aanleg als het hoger beroep.

Deze uitspraak markeert een belangrijk moment voor journalistieke vrijheid en rechtvaardigheid, vooral in zaken waarbij openbare figuren betrokken zijn die publieke middelen gebruiken. Raymond Knops was vooralsnog niet bereikbaar voor commentaar.

Deel dit artikel