Curaçao

Gezamenlijke lerarenopleiding

Willemstad – Aruba, Curacao en Sint Maarten gaan kijken of een gecombineerde opleidingsinstituut voor leraren mogelijk is. In een ministeriele tripartietoverleg is dat besproken.

In februari volgend jaar wordt dat opgepakt op het Vierlandenoverleg met Nederland. Dan wordt ook gekeken naar gelijke behandeling bij opleidingen in het Koninkrijk, de uitwisseling van studenten voor stages en studenten met studieschuld aan DUO

Deel dit artikel