Nieuws Curaçao

Goed bestuur eilanden ook een hoofdstuk in verkiezingsprogramma Pieter Omzigt

DEN HAAG – De nieuwe politieke partij van Pieter Omtzigt, Nieuw Sociaal Contract, heeft een verkiezingsprogramma gepresenteerd waarbij ook aandacht wordt geschonken aan de Caribische eilanden binnen het Koninkrijk der Nederlanden. 

Het programma legt de nadruk op goed bestuur in het Koninkrijk en benadrukt de speciale band die Nederland heeft met Aruba, Curaçao, Sint-Maarten, Saba, Sint-Eustatius en Bonaire.

Bol AlgemeenBol Algemeen

De partij erkent dat deze gebiedsdelen harder worden getroffen door inflatie en klimaatverandering dan andere delen van het Koninkrijk. Daarom pleit Nieuw Sociaal Contract niet alleen voor financiële hulp, maar ook voor het versterken van de voorwaarden voor goed bestuur en het bieden van ondersteuning bij het creëren van een eigen verdienmodel.

Op de eilanden van Caribisch Nederland, waar veel inwoners in armoede leven, wil de partij haast maken met maatregelen voor bestaanszekerheid. Er wordt voorgesteld om actief in te spelen op klimaatverandering en speciale aandacht te besteden aan het ruimtelijke domein en de bescherming van de unieke onderwaterwereld.

Papiaments

Naast de aandacht voor de Caribische eilanden, benadrukt het verkiezingsprogramma ook het belang van regionale identiteiten, culturen, en talen in Nederland. 

Bol AlgemeenBol Algemeen

Er wordt gepleit voor het nakomen van afspraken die gemaakt zijn in het Europees Handvest voor regionale talen of talen van minderheden en in het Kaderverdrag inzake de bescherming van nationale minderheden. 

Het programma stelt voor om in het onderwijs goed aandacht te besteden aan regionale geschiedenis, cultuur en taal, waaronder het Fries, Nedersaksisch, Limburgs, Jiddisch, Sinti-Romanes en Papiaments.

Concreet betekent de visie van Nieuw Sociaal Contract voor de Caribische eilanden dat er zal worden ingezet op het versterken van de financiële positie van de eilanden, het verbeteren van de voorwaarden voor goed bestuur, en het bieden van ondersteuning bij het ontwikkelen van een eigen verdienmodel. 

Daarnaast zal de partij zich inzetten voor het verbeteren van de bestaanszekerheid van de inwoners van Caribisch Nederland en het beschermen van de unieke natuur en cultuur van de eilanden.

Deel dit artikel