Nieuws Curaçao

Grootse plannen voor onderwijshervorming op Curaçao

WILLEMSTAD – Minister Sithree van Heydoorn van Onderwijs heeft maandag in de Staten gezegd dat zijn ministerie een onderwijsverbeteringsplan van 260 miljoen, gespreid over vijf jaar gaat uitvoeren. Doel is de kloof tussen goede en minder goede scholen op Curaçao te dichten. Waar hij het geld vandaan gaat halen, maakte hij niet bekend.

Dit ambitieuze initiatief, gebaseerd op een uitvoerige nulmeting en samenwerking tussen Curaçaose en Nederlandse inspecties, belooft een ingrijpende herstructurering van het huidige onderwijssysteem.

De plannen, die een antwoord bieden op de uitdagingen en kansen zoals geïdentificeerd in het nulmetingsrapport, omvatten verbeteringen op het gebied van digitale infrastructuur, onderwijskwaliteit, en de organisatie van het onderwijs. Met de introductie van een nieuw financieringssysteem en wetgeving hoopt de overheid de inefficiëntie binnen het onderwijs te bestrijden en de middelen doelgerichter in te zetten.

Digitalisering

Een sleutelcomponent van het plan is de digitalisering van onderwijsdata, wat een transparanter overzicht biedt van het onderwijslandschap op het eiland. Desondanks wijst de minister op technische beperkingen die de presentatie aan het parlement gisteren hinderden, een herinnering aan de uitdagingen die nog overwonnen moeten worden.

De aanpak richt zich ook op het verminderen van het aantal scholen en het centraliseren van studieprogramma’s, in reactie op de afnemende leerlingaantallen. Dit vereist een collectieve inspanning en samenwerking tussen scholen, waarbij ervaringen, faciliteiten, en middelen gedeeld worden.

Conferentie

Om de kwaliteit van het onderwijs te waarborgen, zal er een conferentie georganiseerd worden waarbij de basis kwaliteitseisen voor scholen vastgesteld zullen worden. Dit omvat aspecten zoals het curriculum, de pedagogisch-didactische vaardigheden van docenten, en de zorg voor en prestaties van leerlingen.

Het succes van dit programma hangt sterk af van de betrokkenheid en ontwikkeling van docenten, benadrukt de minister. Een stuurgroep zal toezicht houden op de implementatie van het programma, waarbij zowel lokale als internationale experts betrokken zullen worden.

Beperkingen

Ondanks de positieve vooruitzichten, zoals Van Heydoorn die in het parlement stelt, is de minister niet ingegaan op de beperkingen die de opstellers van de nulmeting signaleerde. Dit geldt met name voor de aanbevelingen in de sfeer van voldoende gekwalificeerd personeel, benodigde deskundigheden voor goed bestuur en toezicht en specialismen als het gaat om modernisering van wetgeving. 

Niet alles kan tegelijk, en het rapport biedt ook op dit punt handvatten voor fasering, maar uiteindelijk moeten hierin door de Minister ook keuzes worden gemaakt. De opstellers gaan er daarbij wel van uit dat de komende vier jaar op alle genoemde onderdelen betekenisvolle stappen gezet kunnen worden.

Deel dit artikel