Nieuws Curaçao

Heroverweging instructietaal onderwijs ABC-eilanden

WILLEMSTAD – Bernadette Heiligers, een prominente auteur uit de ABC-eilanden, roept op tot een heroverweging van de taalkwestie in het onderwijs. Dit jaar markeert het 45-jarige ‘jubileum’ van de strijd om het Papiaments als instructietaal, een strijd die volgens haar nog steeds voortduurt en het onderwijssysteem tekortschiet in het dienen van de kinderen.

De discussie over de instructietaal in het onderwijs op de ABC-eilanden heeft geleid tot een oproep van Bernadette Heiligers voor een dringende heroverweging van deze taalkwestie. In haar recente opiniebijdrage in het Antilliaans Dagblad beschrijft Heiligers hoe het huidige onderwijssysteem faalt in het ondersteunen van kinderen, met name degenen die van huis uit Papiaments spreken.

In 1979 werd al gesproken over de slechte resultaten in het onderwijs, voornamelijk veroorzaakt door de overstap van Papiaments naar Nederlands in het basisonderwijs. Deze taalbarrière leidde tot ongelijkheid in het onderwijs. De toenmalige minister Jacques Veeris probeerde de overgang naar het Nederlands te versoepelen, maar zijn voorstel stuitte op verzet van de Vakbond van Leerkrachten, die vreesde voor het verlies van Papiaments als instructietaal.

In 2002 werd Papiaments de officiële instructietaal voor het funderend onderwijs, een beslissing die gebaseerd was op aanbevelingen van UNESCO. Maar Heiligers benadrukt dat er nog steeds een tekort is aan lees- en leerstof in het Papiaments, wat leidt tot nog grotere ongelijkheid in het onderwijs.

Het onderwijs op de ABC-eilanden kampt met een gebrek aan taalbeheersing, inclusief in het Papiaments. Dit wordt verergerd door het gebrek aan (voor)leesmateriaal in deze taal en de late introductie van het Nederlands in het curriculum. 

Heiligers benadrukt dat het niet gaat om een pro- of contra-houding ten opzichte van het Papiaments, maar om het recht van alle kinderen om volwaardig onderwijs te volgen en succesvol af te ronden.

De auteur, bekend van diverse werken, waaronder biografieën en romans, heeft zich eerder uitgesproken over de staat van het onderwijs op de ABC-eilanden. Haar recente oproep onderstreept de noodzaak van een heroverweging van de instructietaal, gebaseerd op nieuwe inzichten en het belang van het kind. 

Dit roept op tot een significante verschuiving in de benadering van taalonderwijs op de ABC-eilanden, weg van decennialange ideologische discussies, en richt zich op praktische oplossingen die kinderen ten goede komen.

Deel dit artikel