Nieuws Curaçao

Herstructurering Ennia: Overheid Curaçao kiest voor gefaseerde afbouw

WILLEMSTAD – Te midden van groeiende bezorgdheid over de toekomst van duizenden polishouders op Curaçao en Sint-Maarten heeft de regering van Curaçao besloten om af te wijken van het oorspronkelijk voorgestelde herstelplan voor Ennia Caribe Leven N.V. De keuze is nu gevallen op een gefaseerde en gecontroleerde afbouw van de Leven-tak.

Dit besluit komt na uitgebreid overleg gericht op het oplossen van de problemen bij Ennia. Hoewel Ennia liquide is, is de pensioenverzekeraar allerminst solvabel. Er is nu geld om pensioenen te betalen, maar straks niet meer.

De Centrale Bank van Curaçao en Sint-Maarten, in samenwerking met de regeringen van beide eilanden, werkt in de komende weken het plan voor deze gefaseerde afbouw verder uit. 

Bij deze strategie wordt ook gekeken naar de gezonde onderdelen van de Ennia Groep, zoals Ennia Caribe Schade N.V., Ennia Caribe Zorg N.V. en de Arubaanse takken van het bedrijf.

Speciale aandacht gaat uit naar de polissen van de penioen-tak die zijn gebaseerd op premiebetalingen gedaan na de afkondiging van de noodregeling. Deze noodmaatregel blijft voorlopig van kracht. De Centrale Bank zegt gedurende deze periode waakzaam te blijven om de belangen van alle Ennia-schuldeisers, waaronder de polishouders, te beschermen.

Pre-zomer 2024Pre-zomer 2024

Deel dit artikel