Politie en Justitie

Herwaardering Mullet Bay voor hogerberoepszaak Ansary afgerond

WILLEMSTAD – Het Hof in Willemstad heeft het nieuwe taxatierapport van Mullet Bay, op Sint-Maarten ontvangen. Daarom was gevraagd tijdens de behandeling van de Enniazaak in hoger beroep, waar Ansary en gevolg tegenover Ennia en de Centrale Bank staan.

Dit perceel grond, ooit een bloeiend golfresort en timeshare locatie, staat centraal in het geschil over de solvabiliteitsschade van Ennia. Advocaten van Hushang Ansary en Ralph Palm hebben het rapport, een sleutelstuk voor het vaststellen van de definitieve schadevergoeding, officieel ingediend. De partijen zijn, op last van het Hof, tot een gezamenlijke taxatie gekomen, die nu voorligt ter beoordeling.

Het Hof in Willemstad heeft eerder aangegeven dat de waardering van Mullet Bay, significant overgewaardeerd in de jaarrekeningen van doorslaggevend belang is voor de beoordeling van de rechtmatigheid van (dividend)uitkeringen, waarmee grote bedragen werden onttrokken aan de activa van de verzekeringsmaatschappij Ennia.

In de context van deze zaak zijn reeds verschillende aansprakelijkheden vastgesteld voor Ansary en anderen, waaronder verantwoordelijkheden voor donaties, consultancykosten, ‘spookmedewerkers’, en de omgang met privévliegtuigdiensten via NetJets. Deze kosten zijn deels gelinkt aan de overwaardering van Mullet Bay en de vermeende onrechtmatige (dividend)uitkeringen.

Het Hof benadrukte eerder dat verdere deskundige voorlichting nodig is om de waarde die redelijkerwijs aan Mullet Bay kon worden toegekend in de relevante jaren, vast te stellen. Afhankelijk van deze beoordeling zal het Hof bepalen of en welk bedrag aan Ennia moet worden terugbetaald, mocht blijken dat er inderdaad meer uitkeringen zijn gedaan dan wettelijk en statutair was toegestaan.

Deel dit artikel