Nieuws Curaçao

‘Het is nu tijd om in Willemstad te investeren’

WILLEMSTAD – De recent afgesloten lustrumeditie van Invest in Willemstad op 5 december heeft duidelijk gemaakt dat Willemstad, met zijn unieke mix van Nederlandse en Caribische cultuur, een goudmijn is voor investeerders. Ondanks de reeds gedane investeringen in de afgelopen vijf jaar, biedt de stad nog volop kansen voor toekomstige ontwikkelingen.

“Willemstad is goud, het is kwestie van verzilveren” was ruim vier jaar geleden de kop van een krantenartikel. Dat verzilveren is de afgelopen jaren volgens de organisatoren van de lustrumeditie op gang gekomen. Maar er valt nog veel meer te ontwikkelen om later te verzilveren, zo werd duidelijk tijdens de bijeenkomst op 5 december.

Voor de meeste van de honderd deelnemers was het duidelijk, er is afgelopen vijf jaar veel geïnvesteerd in Willemstad, maar voor de komende jaren zijn er nog veel ontwikkelingen te verwachten.

De lustrumeditie van Invest in Willemstad kende een uitgebreid programma bedoeld om zowel Curaçaose als buitenlandse investeerder te overtuigen van de potentie van Willemstad als een historisch authentieke stad met een unieke mix van Nederlandse en Caribische cultuur en waar nog heel veel kansen liggen om te investeren en te ondernemen.

Er waren drie soorten deelnemers aan deze summit: de projectontwikkelaars en investeerders; de ondernemers geïnteresseerd in exploitatie van onroerend goed in de binnenstad en ondernemers die faciliterend zijn zoals constructiebedrijven, leveranciers, architecten en dergelijk.

Hans de Boer

Bij de opening van deze investeringsummit werd gememoreerd aan wijlen Hans de Boer, in 2019 voorzitter van VNO-NCW die samen met zijn vriend Rob van den Bergh geloofden in de economische potentie van Willemstad. 

Gelijk hebben is nog geen gelijk krijgen, vandaar dat ze besloten een Nederlandse en Curaçaose ondernemers te overtuigen dat het goed investeren en prettig ondernemen is in Willemstad. Zogezegd, en met wat meer moeite, zo gedaan.

De voorzitter van de Kamer van Koophandel Billy Jonckheer refereerde aan het feit dat vooral door deze summit en de kleinere vervolg-summits van 2020-2022 en door de toenemende bekendheid van Willemstad veel investeringen zijn gedaan en projecten zijn gestart. 

De interim-directeur Jeanette Bonet van CINEX (Curaçao Investment and Export Promotion Agency) benadrukt het positief effecten dat de ‘culturele nalatenschap’ heeft op investeringen in Willemstad. Voor de buitenwereld vorm het historisch Willemstad een unieke kans om daar duurzaam te investeren. 

Pipeline

Voor de komende jaren zitten vele zowel grote als kleine projecten in de pipeline. Sommige zijn begonnen, andere liggen nog op de tekentafel. Volgens een voorlopige schatting van econoom Rob van den Bergh is de kans zeer reëel dat de komende vijf jaar voor 800-1000 miljoen gulden geïnvesteerd gaat worden in Willemstad. 

Een van deze projecten betreft het Waterfort-Plaza project, ruim drie jaar geleden gekocht door pensioenfonds APC. Mogelijk dat het afbreken en terugbouwen van Plaza leidt tot het verliezen van de Unesco-werelderfgoed-status van Willemstad. 

Punt van aandacht is gebrek aan een duidelijk ruimtelijk beleid voor Willemstad, city management, investeren in de publieke infrastructuur, leegstaande overheidspanden en handhaving van de bestaande regels. 

Volgens minister Cooper zal het met meeste waar nu kritiek op is van de monumenten-, wijkorganisaties en ondernemers komend jaar aangepakt worden. Ondanks een paar kritische noten zijn er veel private projecten gaande of worden gestart. 

Families en gepensioneerden kunnen in de toekomst prettig en comfortabel in de stad wonen. Voor een investeerder of ondernemer is het nu een kwestie van instappen om in de toekomst te kunnen verzilveren.

Deel dit artikel