Nieuws Curaçao

Het ministerie gaat justitiële taken weer terugnemen van stichtingen

WILLEMSTAD – Het ministerie van Justitie gaat justitiële taken die door stichtingen worden uitgevoerd weer onderbrengen binnen het ministerie zelf. Dat gebeurt door de oprichting van de uitvoeringsorganisatie Justitiële Zorg (UO JZ). 

Het ministerie ziet het terughalen van de op afstand geplaatste overheidstaken als een rationele reactie op een tendens die een rapport van de Algemene Rekenkamer laat zien. Daarin werd onlangs duidelijk dat de meeste stichtingen onder druk staan, omdat de overheid op subsidies kort. 

Het ministerie van Justitie vreest dat in de komende jaren de financiële positie van deze stichtingen alleen maar verder zal verslechteren en verwacht dan ook dat als niet of niet tijdig wordt ingegrepen dit op den duur zal leiden tot juist meer kosten en mogelijk zelfs onacceptabele stagnatie in de uitvoering van vitale overheidstaken. 

Met het naar zich toehalen van eerder uitbestede functies zegt Justitie proactief te anticiperen op deze tendens zodat ze verzekerd blijft van de uitvoerbaarheid van haar wettelijke taken.

Naast de financiële motieven verwacht het ministerie ook dat het de taken beter kan uitvoeren dan de stichtingen in de justitiële zorgketen. Die is volgens Justitie te sterk verzuild. Door het samenbrengen van de verschillende taken binnen één uitvoeringsorganisatie kan een betere onderlinge samenwerking worden gerealiseerd, waarmee uiteindelijk een efficiëntieslag wordt gemaakt, zo is de redenering.

De oprichting van de uitvoeringsorganisatie Justitiële Zorg gaat een belangrijke rol spelen in het bieden van veiligheidszorg aan kinderen en burgers in het algemeen in de Curaçaose samenleving. Welke stichtingen hun taakstelling kwijtraken is niet bekend gemaakt.

De bedoeling is om de nieuwe uitvoeringsorganisatie te laten starten op 1 januari 2023.

Deel dit artikel