Nieuws Curaçao

Het net sluit zich langzaam om de Curaçaose goksector

WILLEMSTAD – De Curaçaose online goksector zit in het nauw. Iedere journalist die zich inlaat met een bedrijf zoals Cyberluck, één van de weinige vergunninghouders op het eiland, krijgt direct advocaten in zijn nek. De VPRO en de Groene Amsterdammer kennen inmiddels de intimiderende strijdlust van de juridische vertegenwoordigers van de Curaçaose goksector. Als een kat in het nauw ziet deze sector de basis onder zijn lucratieve miljardenbusiness verdwijnen als het tij niet snel gekeerd wordt. Daar moet zelfs de vrijheid van meningsuiting voor wijken, zo blijkt inmiddels in talloze rechtszaken.

Het gaat in deze strijd om ‘master-‘ en ‘sublicenties’. Twee niet juridische begrippen, want de Curaçaose wetgever kent alleen maar vergunninghouders en heeft bij wet gesteld dat die vergunningen niet overdraagbaar zijn.

Maar de praktijk is net even anders.

Zogenaamde masterlicentiehouders – er zijn er vijf op het eiland – besteden het eigenlijke aanbieden van gokwebsites uit aan duizenden andere bedrijfjes, waardoor er sprake is van een zogenaamd systeem van sublicencering. Daar gaan honderden miljarden per jaar in om. Alleen al Pinnacle doet 21 miljard per jaar en dat is een kleintje vergeleken bij bijvoorbeeld 1xBet en Stake.com. Maar de Curaçaose staat ziet daar niets van.

Sterker, die houdt daarop zelfs geen toezicht en ook de Curaçaose goksector zelf doet dat niet. Reden voor het Hof in Willemstad om te constateren dat die sector zich met dat systeem op glad ijs begeeft en daarom niet vreemd moet opkijken als daar het predicaat ‘illegaal’ op wordt geplakt of anderszins kritisch over wordt geschreven.

Geen ‘Mastervergunning’

Laatste lus om de nek van de sector is nu dat er zelfs alle reden is om aan te nemen dat een bedrijf als Cyberluck niet eens beschikt over een masterlicentie en dus illegaal opereert.

Mijn vraag aan de strijdlustige advocaat of deze aanname hout snijdt, werd per ommegaande geretourneerd met het dreigement dat ik aansprakelijk zou worden gehouden voor vermeende onrechtmatige uitspraken, die ik nog niet had gedaan en waarvan evenmin vaststaat dat ik die uitspraken zou doen, ook niet in dit artikel. Een gewaarschuwd man telt voor twee, moet de strijdbare advocaat intimiderend hebben gedacht.

Vraag is dus of Cyberluck zelf een geldige vergunning heeft op basis van de Curaçaose gokwet uit 1993. Vaststaat dat zij deze wel heeft gehad en dat die zelfs verlengd is in 2009. Maar die verlenging gold tot oktober 2013, een paar maanden na de moord op politicus Helmin Wiels.

Scenario’s dat de goksector betrokken was bij deze moord zijn juridisch nooit hard gemaakt, maar dat er circumstantiele raakvlakken waren staat wel vast. In ieder geval kan de toenmalige minister van Justitie, Nelson Navarro, zich niet herinneren dat hij de vergunning verlengd heeft binnen zijn ambtstermijn.

Hoe het ook zij, de vergunning is niet boven tafel en elke poging om die wel boven tafel te krijgen wordt door de masterlicentiehouder en de bestuursorganen van Curaçao gefrustreerd. Een simpele vraag aan Cyberluck was zelfs teveel gevraagd en – zoals hierboven getoond – reden om te dreigen.

Transparantie

Eerdere verzoeken op basis van de Landsverordening Openbaarheid Bestuur (LOB) in 2018, 2019 en 2020 gericht aan de Curaçaose minister van Justitie om digitale toezending van Egamingvergunningen waren tevergeefs. Kopieën van alle afgegeven, ingetrokken, verlopen en/of anderzijds gewijzigde Egamingvergunningen werden niet verstrekt en in veel gevallen werd er zelfs niet eens op beslist. Het kan allemaal op Curaçao.

Vragen aan toezichthouder GCB, de Gaming Control Board, waar elke (ex-) minister mij naar verwijst, om inzage in de vergunninghoudende bedrijven te krijgen, blijven ook onbeantwoord.

Of ook de huidige minister van Financien, Javier Silvania en zijn collega Shelton Hato op Justitie met de goksector samenspannen om elke vorm van transparantie uit te sluiten moet worden afgewacht. De minister op Financiën weet van aanpakken, zo is inmiddels gebleken bij de Belastingdienst, maar of hij ook door kan pakken staat nog te bezien.

Silvania beloofde mij, op mijn vraag of Cyberluck wel een vergunning heeft, volgende week antwoord te geven. Dat moet dan zijn vanwege een derde rechtszaak, op 21 oktober, waarin expliciet is verzocht om de vergunning te tonen.

Nieuwe wetgeving

Als dat antwoord uitblijft, kijk ik met nog meer interesse en vooral achterdocht naar het proces die deze ministers in gang hebben gezet om, samen met de goksector, nieuwe gokwetgeving te maken.

De vergunning waarmee de Isla raffinaderij vanaf 1993 26 jaar onafgebroken de Curaçaose lucht mocht vervuilen, werd geschreven terwijl het Venezolaanse PdVSA de pen vasthield.

Een regering die weigert het volk inzicht te verschaffen in de vergunningen die zij afgeeft, zit kennelijk ook in het nauw en kan rare sprongen maken.

Deel dit artikel