Nieuws Curaçao

Het zorgbudget voor laboratoriumdiensten aan het CMC voortaan via SVB 

WILLEMSTAD – De Raad van Ministers heeft besloten dat vanaf 1 augustus met terugwerkende kracht het budget voor laboratoriumzorg op Curaçao rechtstreeks wordt uitbetaald aan het Analytisch Diagnostisch Centrum ADC door de Sociale Verzekeringsbank SVB. 

Dit besluit is een reactie op langdurige financiële geschillen tussen het Curaçao Medical Center CMC en het ADC, die een risico vormden voor de kwaliteit van de gezondheidszorg.

De minister van Gezondheid, Milieu & Natuur heeft op vrijdag 3 november een ministeriële beschikking uitgevaardigd om dit besluit te implementeren en zo de verstrekking van laboratoriumdiensten veilig te stellen. 

Door deze nieuwe regeling zal het ADC het jaarlijkse zorgbudget van circa bijna zestien miljoen direct van de SVB ontvangen, waarbij aanpassingen mogelijk zijn op basis van het daadwerkelijke gebruik en de geldende tarieven.

Deze stap komt na een periode van onzekerheid over de pro-forma facturering door het ADC aan het CMC, en liquiditeitsproblemen aan beide kanten die resulteerden in achterstanden in betalingen. Hierdoor kwam de continuïteit van de laboratoriumdiensten in gevaar.

Met de invoering van de directe uitbetaling van het zorgbudget door de SVB aan het ADC, wordt beoogd de samenwerkingsproblemen aan te pakken en een stabiele basis voor de toekomst te creëren. 

Bol AlgemeenBol Algemeen

Verder zal deze maatregel ervoor zorgen dat de kwaliteit van zorg voor de verzekerden gewaarborgd blijft. Er zullen aanvullende afspraken gemaakt worden over de factureringsmethodiek en de vergoedingen voor poliklinische laboratoriumdiensten aan niet in het CMC opgenomen patiënten.

Deze beslissing is een doorbraak in een langlopend dispuut en moet de weg vrijmaken voor een verbeterde werkrelatie tussen het CMC en het ADC.

Deel dit artikel