Nieuws Curaçao

Historie en erfgoed van de wijk Nieuw Nederland vastgelegd in documentaire ‘Herensia ta Awe’

WILLEMSTAD – De geschiedenis en het erfgoed van de wijk Nieuw Nederland is als eerste in een reeks documentaires vastgelegd onder de titel Herensia ta Awe. Daarin is onderzocht wat de relatie is tussen de mens en het erfgoed in hun eigen leefomgeving. 

De reeks besteed aandacht aan wijken die in de afgelopen jaren door onder meer sociaaleconomische impact behoorlijke urbane veranderingen hebben ondervonden. De centrale vraag is of de veranderingen een bedreiging vormen voor de wijkcultuur. Als pilot is de wijk Nieuw Nederland gekozen.

Bol AlgemeenBol Algemeen

Nieuw Nederland

Deze wijk is van oudsher een migranten-arbeiderswijk die in de schaduw staat van de ontwikkelingen in en rondom Penstraat. Begin jaren ‘50 van de vorige eeuw woonden er voornamelijk migranten van Engelstalige Caribische eilanden, maar ook lokale mensen vestigden zich in de wijk. 

De zeer bekende kas di bleki en kas di palu karakteriseerden de wijk. De cohesie van de wijk is geroest in de verschillende religies die de mensen uitoefenden. Nieuw Nederland wordt beschreven als het hart van Penstraat en Oranjestraat.

Het wordt nog steeds beschouwd als een migrantenwijk, alhoewel de samenstelling is veranderd. De generaties nakomelingen van de eerste migranten zijn er nog steeds, maar tegenwoordig is er een toevloed van Spaanssprekende migranten.

Het project

Herensia ta Awe bestaat uit meerdere onderdelen, waaronder een cultuurhistorisch onderzoek, waarin een beschrijving wordt gegeven van het ontstaan van de wijk, wie de eerste buurtbewoners waren en de verschillende veranderingen die de wijk heeft ondergaan. 

Er is een enquête afgenomen onder de huidige bewoners van de wijk. Hier wordt gekeken naar de huidige samenstelling van de wijk en hoe de buurtbewoners de wijk ervaren, maar ook de sociaaleconomische mogelijkheden en ontwikkelingen die gedurende de jaren een impact hebben gehad op de wijk. 

Het project is afgerond met een audiovisuele productie, waarin buurtbewoners aan het woord komen. Aan de hand van interviews en anekdotes vertellen ze hoe ze zijn opgegroeid in de wijk, wie de belangrijke entrepreneurs waren in de wijk, en wat ze persoonlijk als erfgoed beschouwen voor hun zelf, maar ook voor de wijk.

Het project Herensia ta Awe is een initiatief van Stichting Nationaal Archeologisch Antropologisch Memoriebeheer, NAAM.

Deel dit artikel