Nieuws Curaçao

HNO Enquête: overheid Curaçao verloor zicht op project

WILLEMSTAD – Bij de bouw van het nieuwe ziekenhuis Hospitaal Nobo Otrobanda (HNO) op Curaçao is het budgetrecht geschonden. Dit is een van de conclusies uit de eerste dag van openbare verhoren door de parlementaire enquêtecommissie HNO. 

Ninon Gerling, controleur en waarnemend secretaris van de Algemene Rekenkamer Curaçao, benadrukte hoe de overheid de controle verloor over het project, wat resulteerde in een aanzienlijke kostenoverschrijding.

De bouw van het ziekenhuis, die aanzienlijk duurder uitviel dan begroot, wordt onder de loep genomen door vijftien openbare verhoren. Gerling, die als eerste werd ondervraagd, gaf aan dat door het niet volgen van procedures en het ontbreken van adequate rapportages de overheid het zicht op het project verloor. Dit leidde tot meerdere begrotingswijzigingen buiten de normale procedures om, zonder dat het parlement hier volledig van op de hoogte was.

Volgens Gerling had het ministerie van Financiën een duidelijkere rol moeten spelen in het beheersen van het budget. De initiële begroting van 412 miljoen gulden, die in fases zou worden overgemaakt, raakte snel op. De toenemende afhankelijkheid van externe consultants en het gebrek aan interne kennis en verantwoordelijkheid bij de ministeries werden ook als kritieke punten aangehaald.

Politieke interventie

Het ambitieuze plan voor een nieuw ziekenhuis op Curaçao, aangevoerd door de gerenommeerde kankerspecialist Bob Pinedo, is gestrand door politieke interventie, zo werd onthuld tijdens de gesprekken gistermiddag tijdens de parlementaire enquête. 

De voorgenomen bouw van het Hospitaal Nobo Otrobanda (HNO), dat van cruciaal belang was voor de verbetering van de gezondheidszorg op het eiland, liep vast toen de toenmalige regering onder leiding van Gerrit Schotte eiste dat twee kernleden van Pinedo’s team, Suzy Camelia-Römer en Etienne Ys, vervangen zouden worden.

Deze onthulling kwam aan het licht door getuigenissen van Humphrey Davelaar, voormalig gedeputeerde van gezondheidszorg, en Bob Pinedo zelf, die diep verbitterd is over de gang van zaken. Pinedo, die een visionair plan had ontwikkeld voor een state-of-the-art ziekenhuis, voelde zich moreel niet in staat de eisen van Schotte te accepteren, gezien de hechte samenwerking en significante vooruitgang die zijn team in korte tijd had geboekt.

De problematiek rondom de realisatie van het nieuwe ziekenhuis belicht de complexiteit en de uitdagingen binnen de Curaçaose politiek en gezondheidszorg. Davelaar schetste tijdens de enquête een beeld van een gezondheidssysteem in nood, met overbelaste faciliteiten, ongelijkheid in zorgverlening, en een dringende behoefte aan modernisering en efficiëntieverbetering.

Besluitvorming

Het plan van Pinedo, dat inspiratie haalde uit het succesvolle Deventer-ziekenhuismodel, beloofde een aanzienlijke verbetering van de medische infrastructuur op het eiland. Met voorstellen voor satelliet-ziekenhuizen en een focus op preventieve zorg, had het project het potentieel om de gezondheidszorg op Curaçao fundamenteel te transformeren.

Maar de politieke besluitvorming en eisen die aan het project werden gesteld, hebben uiteindelijk geleid tot het staken van de plannen. Dit roept vragen op over de invloed van politieke belangen op essentiële openbare diensten en de toekomstige richting van gezondheidszorginitiatieven op het eiland.

Curaçao blijft achter met de vraag hoe dergelijke cruciale projecten kunnen worden beschermd tegen politieke inmenging, om te zorgen dat de gezondheidszorg op Curaçao kan evolueren naar een systeem dat alle burgers ten goede komt. Het falen van het HNO-project dient als een herinnering aan de noodzaak van transparantie, samenwerking, en vooral, het stellen van het algemeen belang boven politieke belangen.

Vandaag

Voor de tweede dag, vandaag, van de openbare verhoren zijn drie mensen uitgenodigd. De enquêtecommissie spreekt in de ochtend met Gerrit Schotte, die premier was. Daarna volgt voormalig minister van Volksgezondheid Jacinta Constancia. In de middag komt Reginaldo Doran aan het woord. Hij was vroeger verbonden aan (U)SONA.

De verhoren van de enquêtecommissie HNO worden uitgezonden op de website www.parlemento.cw via het webcastsysteem, Facebookpagina van het parlement van Curaçao en de enquêtecommissie HNO en op Radio Direct 92.1. De eerste vergadering begint om 9.00 uur. Het tweede gesprek staat gepland om 11.00. Om 15.30 volgt het laatste gesprek van de dag.

Deel dit artikel