Gezondheidszorg

HNO enquêtecommissie richt zich nu op de bouw van het nieuwe ziekenhuis

WILLEMSTAD – De enquêtecommissie HNO, die belast is met het onderzoek naar de bouw van het nieuwe ziekenhuis in Otrobanda, richt nu haar aandacht op de bouwtechnische aspecten van het project. Hiervoor heeft de commissie, ingesteld door het Parlement van Curaçao, schriftelijke vragen voorbereid voor adviesbureau Berenschot en bouwonderneming Ballast Nedam, beide gevestigd in het buitenland.

De vragen zijn via Gouverneur Lucille George-Wout naar deze organisaties verstuurd, conform artikel 20 van de enquêteregeling. Het is belangrijk te vermelden dat, in tegenstelling tot de getuigen die op Curaçao tijdens openbare verhoren zijn gehoord, de medewerking van in het buitenland gevestigde partijen geheel vrijwillig is.

De focus van de enquêtecommissie HNO ligt op het verhelderen waarom de kosten voor de bouw van het ziekenhuis aanzienlijk hoger uitvielen dan oorspronkelijk begroot. Gedurende het onderzoek heeft de commissie door middel van openbare en besloten verhoren inzicht gekregen in de genomen beslissingen en de verantwoordelijkheden van betrokken partijen. Als gevolg van deze voortgang zullen er geen nieuwe openbare verhoren meer plaatsvinden.

Alle 28 verhoren zijn terug te kijken via het webcastsysteem op de officiële website van het parlement van Curaçao, www.parlamento.cw. 

De commissie plant een persconferentie volgende week om een update te geven over de huidige stand van zaken van het onderzoek. Binnen vier tot zes weken is het de bedoeling dat het eindrapport aan het parlement van Curaçao wordt gepresenteerd.

Deel dit artikel