Sint Maarten

Homofobe man valt homo aan in club, homobeweging SAFE SxM zoekt gerechtigheid

PHILIPSBURG – De St.-Maarten/St. Martin Alliance For Equality (SAFE SxM) heeft ernstige zorgen geuit over de escalerende uitdagingen waarmee de mensenrechten van lesbische, homoseksuele, biseksuele, transgender, queer en intersekse plus (LGBTQI+) individuen op Sint-Maarten worden geconfronteerd.

Het aantal meldingen van intimidatie neemt toe, wat wijst op een verontrustende trend. Bij een bijzonder schrijnend incident was een barklant betrokken die niet alleen te maken kreeg met verbaal geweld door denigrerende bewoordingen, maar ook fysiek werd aangevallen.

Dagen na de aanval deelde het slachtoffer dapper zijn beproeving op de redactie van The Daily Herald. Naast zichtbare lichamelijke verwondingen zoals een bloeding in zijn rechteroog en blauwe plekken ter hoogte van zijn ribben, zijn de diepere wonden van emotionele aard. “Ik kan er niet aan ontsnappen; het verteert mijn gedachten”, zei hij.

Club Maho

Voor hem is een bezoek aan een bar na het werk een manier om tot rust te komen voordat hij naar huis gaat voor de nacht. Zijn routine nam echter een angstaanjagende wending in de vroege uren van maandag toen hij een club in Maho binnenging voor een slaapmutsje. Het aangaan van een informeel gesprek met de barman veranderde al snel in een nachtmerrie toen hij het doelwit werd van agressie.

Een breedgeschouderde, gespierde man stormde abrupt op hem af en spuwde hatelijke woorden. ‘Ik hou niet van flikkers,’ verklaarde hij, en sloeg met gebalde vuist in de ogen van het slachtoffer. Door de kracht van de klap viel de man van zijn barkruk. Terwijl zijn aanvaller aanvankelijk naar buiten liep, werd een kort uitstel verstoord toen hij terugkeerde, waarbij hij opnieuw een wrede klap uitdeelde aan de zijde van het slachtoffer.

“Ik lag op de grond, even gedesoriënteerd”, herinnert het slachtoffer zich. “In eerste instantie ontging de situatie mij.” Toen overspoelde een plotselinge herinnering zijn geest. “Ik identificeerde de man – het was de uitsmijter van een club in Simpson Bay. Hij had mij eerder lastiggevallen. Toen ik vorige week bijvoorbeeld in een andere bar in de buurt plaatsnam, kwam hij tussenbeide en duwde mijn elleboog krachtig van de toonbank. Zijn houding straalde homofobie uit. Ondanks zijn provocatie heb ik ervoor gekozen te zwijgen en liever weg te lopen dan een verbale confrontatie aan te gaan.”

Maandagochtend was weglopen bij de club in Maho geen optie, klaagde het slachtoffer. “Alles gebeurde zo snel”, zei hij. Wat zijn nood nog groter maakt, is het gebrek aan hulp van omstanders en personeel van het etablissement. Na de terugkeer van de aanvaller en de daaropvolgende aanval gaf het clubpersoneel het slachtoffer de opdracht het pand te verlaten.

Ernst

SAFE SxM, een alliantie die pleit voor de rechten van LHBTQIA+ individuen op Sint-Maarten, staat resoluut achter het slachtoffer in deze schrijnende situatie. Lysanne Charles, die het slachtoffer actief hielp tijdens een bezoek aan het politiebureau van Philipsburg om wijzigingen in zijn klacht tegen de aanvaller in te dienen, benadrukte de ernst van de zaak en zei: “We nemen deze zaak zeer serieus.”

Het slachtoffer heeft een afspraak ingepland met de onlangs opgerichte Dienst Slachtofferhulp en heeft met hulp van onder meer SAFE SxM geïnformeerd naar zijn juridische mogelijkheden. Charles legde uit: 

“We hebben contact gehad met verschillende juridische vertegenwoordigers die de noodzakelijke stappen hebben uiteengezet waarmee het slachtoffer in deze zaak volledige gerechtigheid kan nastreven. Wij proberen ervoor te zorgen dat hij formeel als benadeelde partij in de zaak wordt betrokken en op de hoogte wordt gehouden van eventuele ontwikkelingen.”

Charles benadrukte de ernst van het incident en zei: “Het is absoluut noodzakelijk dat dit incident niet lichtvaardig wordt opgevat. SAFE SxM heeft de lokale overheid en overheidsfunctionarissen in Nederland laten weten dat de perceptie van Sint-Maarten als LHBT-vriendelijke bestemming de afgelopen jaren gestaag is verslechterd. Leden van onze gemeenschap worden geconfronteerd met toenemende druk en sommigen vrezen voor hun veiligheid. Dit incident is daar een duidelijke illustratie van.”

Deel dit artikel