Nieuws Curaçao

HRDC maakt IPKO duidelijk dat vluchtelingen opvang op Curaçao nog steeds inhumaan is, ondanks mooie praatjes

WILLEMSTAD – Human Rights Defense vraagt aan de vooravond van het IPKO opnieuw aandacht voor een humane opvang van Venezolaanse vluchtelingen op Curaçao. Daarvan is volgens de mensenrechtenorganisatie en ook Amnesty International en Vluchtelingenwerk Nederland nog steeds geen sprake.

In de brief die de mensenrechtenorganisaties aan de Voorzitters van de Staten van Curaçao, Aruba en Sint Maarten en van de Koninkrijkscommissies van de Tweede Kamer en Eerste Kamer hebben gezonden vragen zij bijzondere aandacht voor vluchtelingen en crisismigranten die vanuit Venezuela in het Caribisch deel van het Koninkrijk veiligheid en stabiliteit zoeken.

Bol AlgemeenBol Algemeen

Migratie is een van de hoofdhema’s op het Interparlementair Overleg, dat morgen begint in Willemstad.

Humanitaire normen

Ondanks investeringen van de Nederlandse regering om renovatie van de beruchte vreemdelingenbarakken te financieren heeft dit volgens de organisaties niet geleid tot fatsoenlijke opvang conform internationale humanitaire normen.

Nog steeds worden vluchtelingen op het gevangenisterrein, achter prikkeldraad en in betraliede ruimtes, onder een penitentiair regiem beroofd van hun vrijheid. 

“Nog te vaak is toegang van HRDC-medewerkers en onze advocaten aan willekeur onderhevig. Dat er met volledige dagprogramma’s van ontspanning, sport enzovoorts gezwaaid wordt, is volgens onze cliënten in de praktijk nog geen realiteit.”

Oproep aan IPKO

HRDC eist menswaardige, open alternatieven voor detentie voor mensen die bescherming zoeken op Curaçao, in lijn met het Curaçaose regeerakkoord. Ook moet er een rechterlijke toets komen voor het besluit tot en de verlenging van vreemdelingendetentie. 

Mensen in vreemdelingendetentie zouden ook onbelemmerd toegang moeten krijgen tot begrijpelijke informatie over hun rechten en procedure, en onbelemmerde toegang hebben tot een rechtsbijstandverlener. Net als gratis rechtsbijstand voor hen die dat niet kunnen betalen. Mensenrechtenorganisaties zouden structureel toegang moeten hebben tot de vreemdelingenbewaring.

Ook zou er een effectief en onafhankelijk toezichtsorgaan moeten komen dat beschuldigingen van mishandeling, buitensporig geweld of enige andere vorm van misbruik onafhankelijk en grondig onderzoekt.

Nederland moet volgens HRDC structureel middelen en mensen ter beschikking moeten stellen Curaçao te ondersteunen bij het creëren van een humaan vluchtelingen- en migratiebeleid.

Vreemdelingendetentie zou alleen moeten worden ingezet als uiterste middel voor mensen die een eerlijke beschermingsprocedure hebben doorlopen, en op korte termijn uitzetbaar zijn.

HRDC vraagt de parlementariërs van het IPKO om de overheid van Curaçao aan te moedigen om de uitstaande Mensenrechtenverdragen zoals het Vluchtelingenverdrag te ratificeren.

Deel dit artikel