Nieuws Curaçao

Huisartsen mogen door, ook als ze 65 zijn geworden

WILLEMSTAD – Huisartsen zijn niet verplicht om op hun 65e met pensioen te gaan. Dat heeft de rechter in Willemstad bepaald. Sociale verzekeraar SVB wil de zorg van huisartsen die de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt niet meer vergoeden. Maar daar gaat de rechter niet in mee.

De overheid moet 59 miljoen gulden besparen in de zorg, waarop SVB besloot om geen nieuwe zorgcontracten meer aan te bieden aan huisartsen die op 1 januari 2020 de AOV-leeftijd van 65 jaar hebben bereikt.

Pre-zomer 2024Pre-zomer 2024

De huisartsen betoogden met succes dat leeftijdsdiscriminatie niet is toegestaan. Het toepassen van een verplichte pensioenleeftijd is een vorm van leeftijdsdiscriminatie en alleen toegestaan als er sprake is van een objectieve rechtvaardiging , aldus het gerecht.

“Voor de huisartsen geldt een zogenoemd gesloten verdiensysteem dat is gekoppeld aan de (BVZ-)verzekerde en niet direct aan de huisarts. De huisartsen ontvangen een vast abonnementstarief per BVZ-patiënt van 138 gulden per jaar en dat tarief is dus niet afhankelijk van de leeftijd van de huisarts zelf.”

Volgens het gerecht heeft de overheid dan ook niet gemotiveerd betoogd dat de
leeftijdgrens van 65 jaar voor de huisartsen op andere wijze tot een kostenbesparing leidt. Daarmee concludeert de rechtbank dat het algemene doel van kostenbesparing voor de huisartsen dus geen objectieve rechtvaardiging voor de leeftijdsdiscriminatie vormt.

Evenmin kan de overheid overtuigen dat leeftijdsdiscriminatie leidt tot een doelmatiger zorg. Integendeel, per januari 2022 heeft Curaçao 86 bij de SVB ingeschreven medewerkende huisartsen, waarvan 58 in een solopraktijk en 28 in tien samenwerkingsverbanden. Per juli 2020 waren 34 huisartsen boven de 65 jaar. Dat is bijna veertig procent.

Dat betekent dat uitvoering van het Landsbesluit met zich zou brengen dat ongeveer een derde deel van de huisartsen de praktijk zal moeten sluiten. Dat door het Land onderzoek is gedaan of beleid is gemaakt om te voorzien
in het opvullen van de lege plaatsen die dan ontstaan is gesteld noch gebleken.

Deel dit artikel