Nieuws Curaçao

Huisartsen voelen zich gedwongen tot deelname huisartsenpost bij CMC

WILLEMSTAD – Onder huisartsen op Curaçao heerst aanzienlijke onvrede over de opzet van de nieuwe Huisartsenpost bij het CMC. Een belangrijk punt van zorg is dat de huisartsen zich gedwongen voelen om de aansluitovereenkomst met de Huisartsenpost te ondertekenen, die pas twee dagen voor de officiële start werd opgestuurd. 

Deze zogenaamde HAP, die op 1 januari operationeel werd, is bedoeld om de avond-, nacht- en weekenddiensten van huisartsen over te nemen. Momenteel zijn er ruim 70 huisartsen officieel aangesloten bij de HAP, terwijl anderen zich volgens het ministerie nog in het aansluitingsproces bevinden.

Mes

“Met het mes op de keel tekenen, anders volgt uitsluiting”, zeggen meerdere huisartsen tegen Curaçao.nu. Veel huisartsen tekenden de overeenkomst daarom, omdat ze menen geen andere keus te hebben.

Maar volgens minister Javier Silvania hebben huisartsen het volste recht om zich niet bij de HAP aan te sluiten. “Niemand wordt gedwongen om zich bij de HAP aan te sluiten.”

Dat heeft dan wel verregaande consequenties, volgens de huisartsen. Zo zou er binnen de HAP door de huisartsen gekozen zijn voor het huisartseninformatiesysteem van SQlapius. Een groot aantal huisartsen zegt dat dat niet klopt en dat die informatie pas op 30 december aan hen werd meegedeeld, in het contract dat voor hen lag. Silvania wimpelt die kritiek weg door te stellen dat 93 procent van de huisartsen het HAP-systeem al gebruikt.

Privacy

“Een ander argument voor de keuze voor het huisartseninformatiesysteem is de mogelijkheid tot het delen van essentiële patiëntgegevens tussen de HAP en individuele huisartsen”, aldus de minister. Dat zou ook een eis zijn van de Inspectie voor de Volksgezondheid. Maar er zijn zorgen over de privacy en de informatieoverdracht, omdat patiënten niet altijd om toestemming wordt gevraagd voor het delen van hun gegevens. 

Huisartsen die de aansluitoperatie niet ondertekenen zetten zichzelf buitenspel, zegt de beroepsgroep. “Wij moeten dan zorg dragen voor hun eigen avond-, nacht- en weekenddiensten, die niet vergoed worden door de verzekeraar. Wie een Nederlandse BIG-registratie heeft moet deze diensten draaien om zijn registratie niet kwijt te raken.”

Volgens Silvania is met de totstandkoming van de HAP volop samengewerkt met de Curaçaose Huisartsen Vereniging CHV. Maar volgens sommige huisartsen heeft de eigen CHV niet goed opgelet in het proces, waarin leden niet wilden dat een huisartsenpost zou worden bestuurd vanuit de overheid. Het bestuur met voorzitter Jerry Semper is om die reden dan ook afgetreden.

Deel dit artikel