Nieuws Curaçao

Huiselijk geweld blijft lijst aanvoeren van meeste hoge impact criminaliteit op Curaçao

WILLEMSTAD – Huiselijk geweld staat wekelijks op nummer één als het gaat om hoeveelheid hoge impact criminaliteit. Dat blijkt deze week opnieuw bij de presentatie van de cijfers van de politie.

Bijna elke dag is het raak. Vorige maand 25 gevallen de maand ervoor in Juni zelfs 40 gevallen waarbij het komt tot echtelijke ruzies, waarbij geweld wordt gebruikt en de politie tussenbeide moet komen.

De andere criminaliteit met hoge impact laat op Curaçao de afgelopen maanden vanaf april ook een min of meer zelfde beeld zien qua aantallen. Elke maand is er sprake van zo’n 110 misdrijven die de politie onder die noemer registreert.

Dan gaat het om atrako’s, zo’n tien per maand. Inbraken in auto’s, huizen en bedrijven, zo’n zestig per maand en autodiefstallen, zo’n acht per maand. 

Atrako’s vinden vooral ’s nachts plaats. Net als bedrijfsinbraken en auto-inbraken. In woningen wordt vooral overdag ingebroken.

Deel dit artikel