Nieuws Curaçao

Human Rights Defense Curaçao wil aanpak verouderde mensenrechten-wetgeving 

WILLEMSTAD – Op VN-Mensenrechtendag 2023 vestigt Human Rights Defense Curaçao (HRDC) speciale aandacht op de blijvende uitdagingen in het vreemdelingenbeleid en de verouderde wetgeving van Curaçao. Deze kwesties zijn niet alleen schadelijk voor specifieke doelgroepen, maar ook voor de algehele economische groei van het eiland.

Op deze bijzondere dag – 10 december – waarop wereldwijd de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens wordt gevierd, markeert HRDC haar vierjarig bestaan. De organisatie, een bastion van mensenrechtenverdediging op Curaçao, benadrukt de noodzaak van balans en modernisering in het vreemdelingenbeleid en de wetgeving.

“Ons doel is vrijheid, gelijkheid en rechtvaardigheid voor iedereen,” zegt een woordvoerder van HRDC. “We zien dat verouderde wetten en een onevenwichtig vreemdelingenbeleid niet alleen de doelgroepen schaden, maar ook de economische ontwikkeling van Curaçao hinderen.”

HRDC wijst op de schrijnende situaties waar migrantenkinderen op Curaçao, zelfs met permanente verblijfsvergunningen, niet adequaat verzekerd kunnen worden. Daarnaast benadrukt de organisatie de aanwezigheid van duizenden arbeiders op Curaçao zonder legale verblijfs- en werkvergunning. Deze kwesties onderstrepen de dringende behoefte aan een meer inclusief en rechtvaardig beleid.

Educatie

Ter bevordering van kennis en participatie heeft HRDC zich ingezet voor mensenrechteneducatie. Dit initiatief, dat onder andere trainingen voor leerkrachten en overheidsfunctionarissen omvat, is cruciaal voor de bewustwording en versterking van de mensenrechten op het eiland.

“We streven naar een samenleving waarin iedereen, ongeacht nationaliteit, afkomst of religie, zijn of haar rechten kent en kan uitoefenen,” voegt de woordvoerder toe. “Het gaat ons om de verankering van deze rechten in elk aspect van onze Curaçaose gemeenschap.”

Deel dit artikel