Nieuws Curaçao

Ieteke Witteveen: Een leven gewijd aan vluchtelingen op Curaçao

WILLEMSTAD – In de strijd voor mensenrechten op Curaçao heeft Ieteke ‘Inchi’ Witteveen, medeoprichter en directeur van Human Rights Defense Curaçao (HRDC), een beslissende rol gespeeld. Na jaren van toewijding heeft zij afscheid genomen van de organisatie. Vluchtelingenwerk Nederland keek met haar terug op haar werk en de impact ervan.

In januari 2018, na een tragisch ongeluk waarbij een boot met Venezolaanse vluchtelingen tegen de rotsen sloeg, besloot Witteveen actie te ondernemen. Dit incident markeerde een keerpunt en leidde tot de oprichting van HRDC. Witteveen, diep geraakt door de afwezigheid van ondersteuning voor vluchtelingen op het eiland, zag de dringende noodzaak voor een organisatie die zich inzet voor de meest kwetsbaren.

Reactie

De oprichting van HRDC was een reactie op het groeiende aantal Venezolaanse vluchtelingen die vanaf 2015 naar Curaçao kwamen. De situatie werd nog nijpender nadat UNHCR in 2017 gedwongen was te vertrekken. HRDC streefde ernaar deze leemte te vullen door op te komen voor de rechten van vluchtelingen en migranten, in samenwerking met VluchtelingenWerk en UNHCR.

Door de jaren heen heeft HRDC aanzienlijke vooruitgang geboekt. De organisatie wist via rechtszaken toegang te krijgen tot vluchtelingen in detentie, bood juridische ondersteuning en zorgde voor de vrijlating van velen in afwachting van hun procedure. Ook werden belangrijke cursussen voor rechters georganiseerd en verzekeringsmogelijkheden voor ongedocumenteerden gecreëerd.

Ondanks deze successen blijven er uitdagingen bestaan. Curaçao kampt nog steeds met een gebrek aan een effectief migratie- en vluchtelingenbeleid, wat volgens Witteveen zorgwekkend is. De hoop is gevestigd op verandering, met name de mogelijkheid voor ongedocumenteerden om werkvergunningen aan te vragen.

Kinderen

Witteveen herinnert zich met name de zaken waarbij kinderen betrokken waren als meest aangrijpend. De gedwongen scheiding van families en de terugzending van minderjarigen naar Venezuela benadrukken de noodzaak van een humaner beleid.

De samenwerking met VluchtelingenWerk Nederland wordt door Witteveen als uiterst positief ervaren. Deze samenwerking heeft bijgedragen aan de capaciteitsopbouw en juridische kennis binnen HRDC, essentieel voor de voortzetting van hun werk.

Kijkend naar de toekomst, benadrukt Witteveen het belang van een onafhankelijke mensenrechtenorganisatie voor Curaçao. Met vertrouwen draagt ze het stokje over aan de volgende generatie, met de overtuiging dat HRDC blijvende verandering kan en zal bewerkstelligen.

Witteveens afscheid markeert het einde van een tijdperk, maar haar nalatenschap en de voortzetting van haar werk zullen ongetwijfeld een blijvende impact hebben op de bescherming van vluchtelingen en de bevordering van mensenrechten op Curaçao.

Deel dit artikel